Cardlist

คำแปล Duelist Set ver. Lightning Star by Holy

posted on 03 Dec 2012 14:36 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Duelist Set ver. Lightning Star  by  Holy

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL01

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด ซอนเบรส

เลเวล :  4    ธาตุ :  แสง     เผ่า : เทพ    ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :   1550   พลังป้องกัน :   1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว เลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

แซคเคร็ด จากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 1 ตัว เอฟเฟคในส่วนนี้ของ แซคเคร็ด ซอนเบรส สามารถสั่งใช้ได้เทิร์นละ 1

ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้ใช้งานเอฟเฟคนี้แล้วในเทิร์นนี้ สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเราเพียง

 1 ครั้งเท่านั้น อัญเชิญแบบปกติมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากบนมือเรา 1 ตัว ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน

เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในกรณีที่เราจะอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด เราสามารถลดการรีลีสมอนสเตอร์ที่จำเป็น

ในการอัญเชิญแบบแอดวานซ์ลง 1 ตัวได้

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL02

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เชราตัน

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  สัตว์ป่า  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  700     พลังป้องกัน : 1900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากในเด็คเราขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL03

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด ดาบาลัน

เลเวล :   4   ธาตุ :    แสง    เผ่า :  นักรบสัตว์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1300     พลังป้องกัน : 800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ที่มีเลเวล 3  จากมือเราได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL04

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เกรดี้

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  จอมเวทย์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1600     พลังป้องกัน : 1400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ที่มีเลเวล 4  จากมือเราได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL05

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด โปลุคส์

เลเวล :   4   ธาตุ :    แสง      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1700     พลังป้องกัน : 600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติสำเร็จ เราสามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL06    

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เอสคา

เลเวล :   5   ธาตุ :    แสง      เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2100     พลังป้องกัน : 1400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด

จากในเด็คเราขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL07

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด สปิคา

เลเวล :   5   ธาตุ :    แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2100     พลังป้องกัน : 1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ที่มีเลเวล 5  จากมือเรามาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL08

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เชียต

เลเวล :   1     ธาตุ :   แสง     เผ่า :  เทพ    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  100    พลังป้องกัน :  1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ และในกรณีที่บนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์  สามารถอัญเชิญ

แบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากบนสนาม

เราหรือในสุสานเรา 1 ตัว การ์ดใบนี้จะมีเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์ที่เลือก ในกรณีที่จะใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบใน

การเอ็กซ์ซีดจากบนสนาม  จะต้องใช้เพื่ออัญเชิญแบบเอ็กซ์ซีดเรียกมอนสเตอร์ที่มีชื่อแซคเคร็ดเท่านั้น

 

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL09

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด ฮาเวอร์

เลเวล :   2   ธาตุ:  แสง    เผ่า: จอมเวทย์    ระดับการ์ด: normal

พลังโจมตี :  900      พลังป้องกัน : 100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด (โดยไม่นับ แซคเคร็ด ฮา

เวอร์)จากบนมือหรือในสุสานเรามาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL10

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เลโอนิส

เลเวล :   3   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  สัตว์ป่า  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1000    พลังป้องกัน : 1800  

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม ในช่วงเมนเฟสเพียง 1 ครั้ง เราสามารถอัญเชิญ

แบบปกติหรือเซ็ตมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น

 

รหัสการ์ด DS13-JPL11

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด อาคุเบส

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  800     พลังป้องกัน : 2000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ เพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

แซคเคร็ด บนสนามเราทั้งหมดตัวละ 500 จุด

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL12

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด คาอุส

เลเวล :   4   ธาตุ :    แสง    เผ่า :  นักรบสัตว์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1800     พลังป้องกัน : 700

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครได้ สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

แซคเคร็ดบนสนาม 1 ตัว และเลือกใช้งานเอฟเฟคดังต่อไปนี้ได้ 1 อย่าง เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้ 1 เทิร์น

มากสุด 2 ครั้ง  ●มอนสเตอร์ที่เลือกจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น 1 เลเวล  ●มอนสเตอร์ที่เลือกจะมีเลเวลลดลง 1 เลเวล

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL13

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด เลสก้า

เลเวล :   6   ธาตุ :  แสง      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2200     พลังป้องกัน : 1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ แซคเคร็ด จากมือเราได้ 1 ตัวมาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL14

ชื่อการ์ด : แซคเคร็ด อันทาเรส

เลเวล :   6   ธาตุ :    แสง      เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2400     พลังป้องกัน : 900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ แซคเคร็ด

จากในสุสานเราขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL15

ชื่อการ์ด : การ์เดี้ยน ออฟ ออเดอร์

เลเวล :   8    ธาตุ :  แสง     เผ่า : นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2500   พลังป้องกัน :   1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามของเรามีมอนสเตอร์ธาตุแสงหงายหน้าบนสนามตั้งแต่ 2 ตัว

ขึ้นไป สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้  การ์เดี้ยน ออฟ ออเดอร์ สามารถ

หงายหน้าบนสนามเราได้เพียง 1 ตัว เท่านั้น

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL16

ชื่อการ์ด : ไซเบอร์ ดราก้อน

เลเวล :  5    ธาตุ :  แสง     เผ่า : เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2100   พลังป้องกัน :   1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ และในกรณีที่บนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์

 สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL17

ชื่อการ์ด : สังฆราชสุริยัน

เลเวล :   5   ธาตุ :  แสง     เผ่า : จอมเวทย์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1000    พลังป้องกัน :  2000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ และในกรณีที่บนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์  สามารถอัญเชิญ

แบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบนสนามและถูกส่งลงสุสาน สามารถนำ

มดสีแดง อัสคาโทล หรือ ซูไป จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL18

ชื่อการ์ด : โซล คอนวอย

เลเวล :   5    ธาตุ :   แสง     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1900    พลังป้องกัน : 1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้  สามารถอัญเชิญแบบพิเศษโดยการนำมอนสเตอร์ธาตุแสง

จากในสุสานของเราออกนอกเกม 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL19

ชื่อการ์ด : ชายน์ แองเจิ้ล

เลเวล :   4     ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1400   พลังป้องกัน :  800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุแสง

ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1500  จากในเด็คมาในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตี 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPL20

ชื่อการ์ด : ผู้กล้าพเนจร ฟรีด

เลเวล :   4     ธาตุ :   แสง      เผ่า :  นักรบ  ระดับก