Cardlist

คำแปล Structure Deck Assault of the Flame King by Holy

posted on 13 Dec 2012 10:44 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

 

 

คำแปล Structure Deck Assault of the Flame King  by  Holy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP001

ชื่อการ์ด : สัตว์เทพราชันย์เพลิง กัลลูโดนิกซ์

เลเวล :  8    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : วิหค    ระดับการ์ด : ultra rare

พลังโจมตี :   2700   พลังป้องกัน :   1700

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ด ในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไป อัญเชิญแบบพิเศษ

การ์ดใบนี้จากในสุสาน เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้สำเร็จ ทำลายมอนสเตอร์บนสนามทั้งหมด

(โดยไม่นับการ์ดใบนี้) นอกจากนี้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ

มอนสเตอร์ที่มีชื่อ ราชันย์เพลิง จากในเด็คเรา 1 ตัว (โดยไม่นับ สัตว์เทพราชันย์เพลิง กัลลูโดนิกซ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP002

ชื่อการ์ด : สัตว์ราชันย์เพลิง บารองก์

เลเวล :  4    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : นักรบสัตว์    ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี :   1800   พลังป้องกัน :   200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่มีชื่อ ราชันย์เพลิง ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดและถูกส่งลง

สุสานในสภาพหงายหน้าบนสนามเรา สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ ในกรณีที่

การ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ด ใช้งานในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไป

นำการ์ดที่มีชื่อ ราชันย์เพลิง จากในเด็คขึ้นมือเรา 1 ใบ (โดยไม่นับ สัตว์ราชันย์เพลิง บารองก์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP003

ชื่อการ์ด : สัตว์ราชันย์เพลิง คิริน

เลเวล :  3    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : สัตว์ป่า    ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี :   1000   พลังป้องกัน :   200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่มีชื่อ ราชันย์เพลิง ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดและถูกส่งลง

สุสานในสภาพหงายหน้าบนสนามเรา สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ ในกรณีที่

การ์ดใบนี้ถูกทำลายและถูกส่งลงสุสาน สามารถส่งมอนสเตอร์ธาตุไฟจากในเด็คเราลงสุสาน 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP004

ชื่อการ์ด : วิหคเทพเนฟติส

เลเวล :  8    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : วิหค    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2400   พลังป้องกัน :   1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ด ในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไปของเรา อัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสาน เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้สำเร็จ ทำลายการ์ดเวทย์มนตร์และกับดักบนสนามทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP005

ชื่อการ์ด : แมนติคอร์แห่งความมืด

เลเวล :  6    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : นักรบสัตว์    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2300   พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ในช่วงเอนด์เฟสของเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน สามารถใช้งานโดยส่งมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า,เผ่านักรบสัตว์หรือเผ่าวิหคจากบน มือหรือบนสนามเราลงสุสาน 1 ตัว อัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP006   

ชื่อการ์ด : วิญญาณแห่งความพยาบาท โกวกะ

เลเวล :   6   ธาตุ :   ไฟ     เผ่า : อันเดด    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2200    พลังป้องกัน : 1900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ในกรณีที่บนสนามเรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟอยู่ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบ พิเศษด้วยวิธีนี้สำเร็จ เลือกทำลายมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามเรา 1 ตัวในช่วงสแตนด์บายเฟสของเรา อัญเชิญแบบพิเศษ ( ลูกบอลเพลิงโทเค่น ,เผ่าอัคคี, ธาตุไฟ, เลเวล 1 ,พลังโจมตี 100 พลังป้องกัน 100 ) มาในสภาพตั้งป้องกันลงบนสนามเรา 1 ตัว นอกจากนี้ สามารถใช้งานโดยรีลีสมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามเรา 1 ตัว (โดยไม่นับการ์ดใบนี้) การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 จุดจนกระทั่งถึงเอนด์เฟส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP007

ชื่อการ์ด : เฮซบีสต์ ฮิปโปกริโฟ

เลเวล :   6    ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2100   พลังป้องกัน : 200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนาม คู่ต่อสู้จะไม่สามารถเล็งเป้าหมายการ์ดใบนี้

ด้วย เอฟเฟคของการ์ดได้ นอกจากนี้ เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยรีลีสมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามเรา 1 ตัว การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP008

ชื่อการ์ด : ลาวาล แลนซล็อต

เลเวล :   6     ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2100      พลังป้องกัน :  200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญโดยไม่ต้องทำการรีลีสได้ ในกรณีที่ทำการอัญเชิญด้วยวิธีนี้

ในช่วงเอนด์เฟสจะถูกส่งลงสุสาน เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบนสนาม เลือกมอนสเตอร์ธาตุไฟที่

ถูกนำออกนอกเกมของเรากลับขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP009

ชื่อการ์ด : เฟลมเวล เฮลด็อก

เลเวล :  4    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : สัตว์ป่า  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1900   พลังป้องกัน : 200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ลงสุสานจากการต่อสู้สำเร็จ อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังป้องกัน 200 จากในเด็คเรา 1 ตัว (โดยไม่นับ เฟลมเวล เฮลด็อก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP010

ชื่อการ์ด : เฟรมเวล พาวท์

เลเวล :   1   ธาตุ :   ไฟ      เผ่า : อัคคี   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  200    พลังป้องกัน : 200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกัน200 จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด SD24-JP011

ชื่อการ์ด : จูรัค ไกวบา

เลเวล :   4    ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  ไดโนเสาร์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1700    พลังป้องกัน :  400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์คู่ต่อสู้จากการการต่อสู้สำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ จูรัค ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1700 จากในเด็คเรา 1 ตัว มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ในเทิร์นนี้จะไม่สามารถทำการ ประกาศโจมตีได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP012

ชื่อการ์ด : จูรัค เวโร่ว์

เลเวล :   4    ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  ไดโนเสาร์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1700   พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสานในสภาพหงายหน้าตั้งโจม ตีบนสนามเรา สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ จูรัค ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1700 จากในเด็คเรา 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP013

ชื่อการ์ด : โวลคานิค ร็อคเก็ต

เลเวล :   4   ธาตุ :  ไฟ      เผ่า : อัคคี   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1900   พลังป้องกัน :   1400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติ,อัญเชิญแบบพลิกหงายหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ

 สามารถนำการ์ดที่มีชื่อ เบลซ แคนน่อน จากในเด็คหรือในสุสานขึ้นมือได้ 1 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP014

ชื่อการ์ด : โวลคานิค เคาท์เตอร์

เลเวล :   3   ธาตุ :  ไฟ      เผ่า : อัคคี   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   300   พลังป้องกัน :   1300

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา บังคับใช้งานเมื่อเราได้รับดาเมจจากการต่อสู้ นำการ์ดใบนี้จากในสุสานออกนอกเกม และในกรณีที่ในสุสานเรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟ (โดยไม่นับ โวลคานิค เคาท์เตอร์ ) คู่ต่อสู้จะได้รับดาเมจจากการต่อสู้เท่าที่เราได้รับในครั้งนั้นด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP015

ชื่อการ์ด : ซอมบี้เดือด

เลเวล :   4   ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1600   พลังป้องกัน : 400 

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษจากในสุสานสำเร็จ ผู้ควบคุมการ์ดใบนี้จั่วการ์ดจากเด็ค 1 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP016

ชื่อการ์ด : วิญญาณอัคคี อีฟรีท

เลเวล :    4   ธาตุ  :  ไฟ     เผ่า :  อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1700    พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษโดยการนำมอนสเตอร์ธาตุไฟจากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว ในช่วงแบทเทิ่ลเฟสของเราเท่านั้น การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP017

ชื่อการ์ด : วิญญาณเพลิงพยาบาท

เลเวล :    3    ธาตุ  :  ไฟ     เผ่า :  อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  100    พลังป้องกัน :  200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถโจมตีไลฟ์พ๊อยต์ผู้เล่นโดยตรง ทุกครั้งที่การ์ดใบนี้โจมตีไลฟ์พ๊อยต์ผู้เล่น

โดยตรงสำเร็จ การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP018

ชื่อการ์ด : จิ้งจอกไฟ

เลเวล :   2    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : อัคคี   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :    300     พลังป้องกัน :  200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในช่วงเอนด์เฟสของเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน

ในสภาพหงายหน้า สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานได้

การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้ในการรีลีสเพื่อการอัญเชิญแบบแอดวานซ์ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP019

ชื่อการ์ด : เฟลม ไทเกอร์

เลเวล :  4    ธาตุ :  ไฟ    เผ่า : สัตว์ป่า    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1800   พลังป้องกัน : 0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ :เมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน และบนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์ สามารถใช้งานโดยเปลี่ยนจากการจั่วการ์ดแบบปกติในช่วงดรอว์เฟสของเรา เป็นการอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานแทนได้ ในกรณีที่การ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ หากถูกทำให้ออกจากสนามจะถูกนำออกนอกเกม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP020

ชื่อการ์ด : ลิตเติ้ล คิเมร่า

เลเวล :   2     ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  สัตว์ป่า  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   600   พลังป้องกัน :  550

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนาม มอนสเตอร์ธาตุไฟที่หงายหน้าบนสนามจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 จุด และมอนสเตอร์ธาตุน้ำจะมีพลังโจมตีลดลง 400 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP021

ชื่อการ์ด : UFO เทอร์เทิ่ล

เลเวล :   4     ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1400   พลังป้องกัน :  1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1500  จากในเด็คมาในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตี 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP022

ชื่อการ์ด :  การจู่โจมของราชันย์เพลิง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด : super rare

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อบนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์และบนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์เหลืออยู่

อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่าสัตว์ป่า,เผ่านักรบสัตว์หรือ เผ่าวิหค จากในเด็คเรา 1 ตัว

มอน สเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้เอฟเฟคจะถูกทำให้ไร้ผล ในช่วงเอนด์เฟสจะถูกทำลาย การจู่โจมของราชันย์เพลิง สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP023

ชื่อการ์ด :  กงล้อเพลิงแห่งราชันย์เพลิง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง     ระดับการ์ด : super rare

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ธาตุไฟจากบนสนามเราและในสุสานเราอย่างละ 1 ตัว

ทำลายมอนสเตอร์ที่เลือกบนสนามเราตัวนั้นและอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่เลือกจากในสุสาน

ลงบนสนามเรา  กงล้อเพลิงแห่งราชันย์เพลิง สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP024

ชื่อการ์ด : ระเบิดเพลิงที่แท้จริง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ    ระดับการ์ด : normal

ผล พิเศษ : อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังป้องกัน 200 จุด จากในสุสานเราในจำนวนเท่าที่จะกระทำได้มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วย เอฟเฟคนี้ จะถูกนำออกนอกเกมในช่วงเอนด์เฟสของเทิร์นนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP025

ชื่อการ์ด : เบลซ แคนน่อน

ชนิดการ์ด :  เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง        ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ในช่วงเมนเฟสของเราสามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว

ส่งมอนสเตอร์เผ่าอัคคีที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 500 จากบนมือเราลงสุสาน 1 ตัวทำลายมอนสเตอร์

คู่ต่อสู้ที่เลือก ในเทิร์นที่ใช้งานการ์ดใบนี้ มอนสเตอร์ของเราไม่สามารถโจมตีได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รหัสการ์ด : SD24-JP026

ชื่อการ์ด :  ปลดปล่อยสัญชาติญาณ

ชนิดการ์ด :  เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าหรือนักรบสัตว์บนสนาม 1 ตัว พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่เลือกจะเพิ่มขึ้นตามค่าพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่ เลือก มอนสเตอร์ที่ได้รับผลของเอฟเฟคนี้ในช่วงเอนด์เฟสจะถูกทำลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP027

ชื่อการ์ด : ไหสุขุมที่แฝงไว้ด้วยความโลภ

ชนิดการ์ด :   เวทย์มนตร์ปกติ          ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : แสดงการ์ด 3 ใบบนสุดจากเด็คของเรา จากนั้นเลือกการ์ด ในระหว่างนั้น 1 ใบขึ้นมือเรา

ที่ เหลือให้นำกลับเข้าเด็ค  ไหสุขุมที่แฝงไว้ด้วยความโลภ สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้ง และเทิร์นที่ใช้งานการ์ดใบนี้ เราไม่สามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP028

ชื่อการ์ด : ตัดแบ่งการ์ดบนมือ

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง  ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายส่งการ์ดบนมือลงสุสาน 2 ใบ หลังจากนั้น ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายจั่วการ์ดจากเด็ค 2 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รหัสการ์ด : SD24-JP029

ชื่อการ์ด : พลังสลับ

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด : normal

ผล พิเศษ :  ผู้เล่นทั้ง 2 เลือกมอนสเตอร์บนสนามของตัวเองคนละ 1 ตัว มอนสเตอร์ที่ถูกเลือกจะถูกสลับการควบคุม มอนสเตอร์ตัวนั้นไม่สามารถทำการเปลี่ยนรูปแบบสภาพได้ในเทิร์นนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP030

ชื่อการ์ด : ความเจ็บปวดของผู้เข้มแข็ง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง      ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามของคู่ต่อสู้พลังโจมตีจะลดลงตามเลเวล x 100 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP031

ชื่อการ์ด : แบ็คไฟร์

ชนิดการ์ด :  กับดักต่อเนื่อง    ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เมื่อมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามเราถูกทำลายจากบนสนาม ทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ 500 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP032

ชื่อการ์ด : เฟลมเวลเคาท์เตอร์

ชนิดการ์ด :   กับดักเคาท์เตอร์        ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : สามารถใช้งานโดยนำมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังป้องกัน 200 จุด จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว ทำให้การใช้งานของการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP033

ชื่อการ์ด : ลมระเบิดแห่งปีกวิหคเทพ

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ    ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยทิ้งการ์ดบนมือเรา 1 ใบ และเลือกการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ

นำการ์ดที่เลือกกลับขึ้นไปบนสุดของเด็คเจ้าของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP034

ชื่อการ์ด :  เขาแห่งสัตว์มายา

ชนิดการ์ด :    กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : หลังจากใช้งานการ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า หรือ เผ่านักรบสัตว์บนสนามของเรา 1 ตัว มอนสเตอร์ที่สวมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 800 จุด เมื่อมอนสเตอร์ที่ถูกสวมทำลายมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ลงสุสานสำเร็จ จั่วการ์ดจากเด็คเรา 1 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP035

ชื่อการ์ด : เชนไดนาไมท์     

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ        ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : หลังจากใช้งานการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ และเลือกติดตั้งให้กับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามของเรา 1 ตัว ,มอนสเตอร์ที่สวมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 จุด เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยเอฟเฟคการ์ดในสภาพการ์ดสวมใส่ ทำลายการ์ดบนสนาม 1 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP036

ชื่อการ์ด : ศาสตร์วิญญาณไฟ [คุเรไน]

ชนิดการ์ด :   กับดักปกติ   ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : สามารถใช้งานโดยรีลีสมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามของเรา 1 ตัว ทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ทำการรีลีส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP037

ชื่อการ์ด : รีเกร็ต รีบอร์น    

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ        ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อมอนสเตอร์บนสนามเราถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน

อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวนั้นมาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน 1 ตัว มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญ

แบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้จะถูกทำลายในช่วงเอนด์เฟสของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP038

ชื่อการ์ด : เชนเดสทรัคชั่น

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ   ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อคู่ต่อสู้ทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 2000  แบบปกติ , อัญเชิญแบบพลิกหงาย หรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ ทำลายมอนสเตอร์ชื่อเดียวกันกับมอนสเตอร์ตัวนั้น จากบนมือ ,จากในเด็คทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP039

ชื่อการ์ด : กงล้อทรมาน

ชนิดการ์ด :   กับดักต่อเนื่อง   ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนามมอนสเตอร์ที่เลือกจะไม่สามารถโจมตีและไม่ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสภาพได้ ทุกครั้งในช่วงสแตนด์บายเฟสของเรา ทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ 500 จุด เมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นถูกทำให้ออกจากสนาม การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย

 

 *จัดทำโดย Holy *หากต้องการนำคำแปลนี้ไปลงในเว็บไซด์อื่นหรือนำไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ รบกวนใส่ชื่อผู้จัดทำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ*

คำแปล Duelist Set ver. Dark Returner by Holy

posted on 03 Dec 2012 14:44 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Duelist Set ver. Dark Returner  by  Holy

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD01

ชื่อการ์ด : เวิร์ส เคลคิอ้อน

เลเวล :  4    ธาตุ :  มืด     เผ่า : จอมเวทย์    ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :   1600   พลังป้องกัน :   1550

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว เลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

เวิร์ส จากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 1 ตัว เอฟเฟคในส่วนนี้ของ เวิร์ส เคลคิอ้อน สามารถสั่งใช้ได้เทิร์นละ 1

ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้ใช้งานเอฟเฟคนี้แล้วในเทิร์นนี้ สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเราเพียง

 1 ครั้งเท่านั้น อัญเชิญแบบปกติมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส จากบน