Cardlist

คำแปล Structure Deck Assault of the Flame King by Holy

posted on 13 Dec 2012 10:44 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

 

 

คำแปล Structure Deck Assault of the Flame King  by  Holy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP001

ชื่อการ์ด : สัตว์เทพราชันย์เพลิง กัลลูโดนิกซ์

เลเวล :  8    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : วิหค    ระดับการ์ด : ultra rare

พลังโจมตี :   2700   พลังป้องกัน :   1700

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ด ในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไป อัญเชิญแบบพิเศษ

การ์ดใบนี้จากในสุสาน เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้สำเร็จ ทำลายมอนสเตอร์บนสนามทั้งหมด

(โดยไม่นับการ์ดใบนี้) นอกจากนี้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ

มอนสเตอร์ที่มีชื่อ ราชันย์เพลิง จากในเด็คเรา 1 ตัว (โดยไม่นับ สัตว์เทพราชันย์เพลิง กัลลูโดนิกซ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP002

ชื่อการ์ด : สัตว์ราชันย์เพลิง บารองก์

เลเวล :  4    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : นักรบสัตว์    ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี :   1800   พลังป้องกัน :   200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่มีชื่อ ราชันย์เพลิง ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดและถูกส่งลง

สุสานในสภาพหงายหน้าบนสนามเรา สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ ในกรณีที่

การ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ด ใช้งานในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไป

นำการ์ดที่มีชื่อ ราชันย์เพลิง จากในเด็คขึ้นมือเรา 1 ใบ (โดยไม่นับ สัตว์ราชันย์เพลิง บารองก์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP003

ชื่อการ์ด : สัตว์ราชันย์เพลิง คิริน

เลเวล :  3    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : สัตว์ป่า    ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี :   1000   พลังป้องกัน :   200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่มีชื่อ ราชันย์เพลิง ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดและถูกส่งลง

สุสานในสภาพหงายหน้าบนสนามเรา สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ ในกรณีที่

การ์ดใบนี้ถูกทำลายและถูกส่งลงสุสาน สามารถส่งมอนสเตอร์ธาตุไฟจากในเด็คเราลงสุสาน 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP004

ชื่อการ์ด : วิหคเทพเนฟติส

เลเวล :  8    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : วิหค    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2400   พลังป้องกัน :   1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟคการ์ด ในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไปของเรา อัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสาน เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้สำเร็จ ทำลายการ์ดเวทย์มนตร์และกับดักบนสนามทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP005

ชื่อการ์ด : แมนติคอร์แห่งความมืด

เลเวล :  6    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : นักรบสัตว์    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2300   พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ในช่วงเอนด์เฟสของเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน สามารถใช้งานโดยส่งมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า,เผ่านักรบสัตว์หรือเผ่าวิหคจากบน มือหรือบนสนามเราลงสุสาน 1 ตัว อัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP006   

ชื่อการ์ด : วิญญาณแห่งความพยาบาท โกวกะ

เลเวล :   6   ธาตุ :   ไฟ     เผ่า : อันเดด    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2200    พลังป้องกัน : 1900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ในกรณีที่บนสนามเรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟอยู่ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบ พิเศษด้วยวิธีนี้สำเร็จ เลือกทำลายมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามเรา 1 ตัวในช่วงสแตนด์บายเฟสของเรา อัญเชิญแบบพิเศษ ( ลูกบอลเพลิงโทเค่น ,เผ่าอัคคี, ธาตุไฟ, เลเวล 1 ,พลังโจมตี 100 พลังป้องกัน 100 ) มาในสภาพตั้งป้องกันลงบนสนามเรา 1 ตัว นอกจากนี้ สามารถใช้งานโดยรีลีสมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามเรา 1 ตัว (โดยไม่นับการ์ดใบนี้) การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 จุดจนกระทั่งถึงเอนด์เฟส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP007

ชื่อการ์ด : เฮซบีสต์ ฮิปโปกริโฟ

เลเวล :   6    ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2100   พลังป้องกัน : 200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนาม คู่ต่อสู้จะไม่สามารถเล็งเป้าหมายการ์ดใบนี้

ด้วย เอฟเฟคของการ์ดได้ นอกจากนี้ เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยรีลีสมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามเรา 1 ตัว การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP008

ชื่อการ์ด : ลาวาล แลนซล็อต

เลเวล :   6     ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2100      พลังป้องกัน :  200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญโดยไม่ต้องทำการรีลีสได้ ในกรณีที่ทำการอัญเชิญด้วยวิธีนี้

ในช่วงเอนด์เฟสจะถูกส่งลงสุสาน เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบนสนาม เลือกมอนสเตอร์ธาตุไฟที่

ถูกนำออกนอกเกมของเรากลับขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP009

ชื่อการ์ด : เฟลมเวล เฮลด็อก

เลเวล :  4    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : สัตว์ป่า  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1900   พลังป้องกัน : 200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ลงสุสานจากการต่อสู้สำเร็จ อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังป้องกัน 200 จากในเด็คเรา 1 ตัว (โดยไม่นับ เฟลมเวล เฮลด็อก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP010

ชื่อการ์ด : เฟรมเวล พาวท์

เลเวล :   1   ธาตุ :   ไฟ      เผ่า : อัคคี   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  200    พลังป้องกัน : 200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกัน200 จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด SD24-JP011

ชื่อการ์ด : จูรัค ไกวบา

เลเวล :   4    ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  ไดโนเสาร์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1700    พลังป้องกัน :  400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์คู่ต่อสู้จากการการต่อสู้สำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ จูรัค ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1700 จากในเด็คเรา 1 ตัว มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ในเทิร์นนี้จะไม่สามารถทำการ ประกาศโจมตีได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP012

ชื่อการ์ด : จูรัค เวโร่ว์

เลเวล :   4    ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  ไดโนเสาร์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1700   พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสานในสภาพหงายหน้าตั้งโจม ตีบนสนามเรา สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ จูรัค ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1700 จากในเด็คเรา 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP013

ชื่อการ์ด : โวลคานิค ร็อคเก็ต

เลเวล :   4   ธาตุ :  ไฟ      เผ่า : อัคคี   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1900   พลังป้องกัน :   1400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติ,อัญเชิญแบบพลิกหงายหรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ

 สามารถนำการ์ดที่มีชื่อ เบลซ แคนน่อน จากในเด็คหรือในสุสานขึ้นมือได้ 1 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP014

ชื่อการ์ด : โวลคานิค เคาท์เตอร์

เลเวล :   3   ธาตุ :  ไฟ      เผ่า : อัคคี   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   300   พลังป้องกัน :   1300

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา บังคับใช้งานเมื่อเราได้รับดาเมจจากการต่อสู้ นำการ์ดใบนี้จากในสุสานออกนอกเกม และในกรณีที่ในสุสานเรามีมอนสเตอร์ธาตุไฟ (โดยไม่นับ โวลคานิค เคาท์เตอร์ ) คู่ต่อสู้จะได้รับดาเมจจากการต่อสู้เท่าที่เราได้รับในครั้งนั้นด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP015

ชื่อการ์ด : ซอมบี้เดือด

เลเวล :   4   ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1600   พลังป้องกัน : 400 

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษจากในสุสานสำเร็จ ผู้ควบคุมการ์ดใบนี้จั่วการ์ดจากเด็ค 1 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP016

ชื่อการ์ด : วิญญาณอัคคี อีฟรีท

เลเวล :    4   ธาตุ  :  ไฟ     เผ่า :  อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1700    พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษโดยการนำมอนสเตอร์ธาตุไฟจากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว ในช่วงแบทเทิ่ลเฟสของเราเท่านั้น การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP017

ชื่อการ์ด : วิญญาณเพลิงพยาบาท

เลเวล :    3    ธาตุ  :  ไฟ     เผ่า :  อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  100    พลังป้องกัน :  200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถโจมตีไลฟ์พ๊อยต์ผู้เล่นโดยตรง ทุกครั้งที่การ์ดใบนี้โจมตีไลฟ์พ๊อยต์ผู้เล่น

โดยตรงสำเร็จ การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP018

ชื่อการ์ด : จิ้งจอกไฟ

เลเวล :   2    ธาตุ :  ไฟ     เผ่า : อัคคี   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :    300     พลังป้องกัน :  200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในช่วงเอนด์เฟสของเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน

ในสภาพหงายหน้า สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานได้

การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้ในการรีลีสเพื่อการอัญเชิญแบบแอดวานซ์ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP019

ชื่อการ์ด : เฟลม ไทเกอร์

เลเวล :  4    ธาตุ :  ไฟ    เผ่า : สัตว์ป่า    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1800   พลังป้องกัน : 0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ :เมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน และบนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์ สามารถใช้งานโดยเปลี่ยนจากการจั่วการ์ดแบบปกติในช่วงดรอว์เฟสของเรา เป็นการอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานแทนได้ ในกรณีที่การ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ หากถูกทำให้ออกจากสนามจะถูกนำออกนอกเกม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP020

ชื่อการ์ด : ลิตเติ้ล คิเมร่า

เลเวล :   2     ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  สัตว์ป่า  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   600   พลังป้องกัน :  550

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนาม มอนสเตอร์ธาตุไฟที่หงายหน้าบนสนามจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 จุด และมอนสเตอร์ธาตุน้ำจะมีพลังโจมตีลดลง 400 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP021

ชื่อการ์ด : UFO เทอร์เทิ่ล

เลเวล :   4     ธาตุ :   ไฟ      เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1400   พลังป้องกัน :  1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผล พิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1500  จากในเด็คมาในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตี 1 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP022

ชื่อการ์ด :  การจู่โจมของราชันย์เพลิง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด : super rare

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อบนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์และบนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์เหลืออยู่

อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุไฟเผ่าสัตว์ป่า,เผ่านักรบสัตว์หรือ เผ่าวิหค จากในเด็คเรา 1 ตัว

มอน สเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้เอฟเฟคจะถูกทำให้ไร้ผล ในช่วงเอนด์เฟสจะถูกทำลาย การจู่โจมของราชันย์เพลิง สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP023

ชื่อการ์ด :  กงล้อเพลิงแห่งราชันย์เพลิง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง     ระดับการ์ด : super rare

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ธาตุไฟจากบนสนามเราและในสุสานเราอย่างละ 1 ตัว

ทำลายมอนสเตอร์ที่เลือกบนสนามเราตัวนั้นและอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่เลือกจากในสุสาน

ลงบนสนามเรา  กงล้อเพลิงแห่งราชันย์เพลิง สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP024

ชื่อการ์ด : ระเบิดเพลิงที่แท้จริง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ    ระดับการ์ด : normal

ผล พิเศษ : อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังป้องกัน 200 จุด จากในสุสานเราในจำนวนเท่าที่จะกระทำได้มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วย เอฟเฟคนี้ จะถูกนำออกนอกเกมในช่วงเอนด์เฟสของเทิร์นนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP025

ชื่อการ์ด : เบลซ แคนน่อน

ชนิดการ์ด :  เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง        ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ในช่วงเมนเฟสของเราสามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว

ส่งมอนสเตอร์เผ่าอัคคีที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 500 จากบนมือเราลงสุสาน 1 ตัวทำลายมอนสเตอร์

คู่ต่อสู้ที่เลือก ในเทิร์นที่ใช้งานการ์ดใบนี้ มอนสเตอร์ของเราไม่สามารถโจมตีได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รหัสการ์ด : SD24-JP026

ชื่อการ์ด :  ปลดปล่อยสัญชาติญาณ

ชนิดการ์ด :  เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าหรือนักรบสัตว์บนสนาม 1 ตัว พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่เลือกจะเพิ่มขึ้นตามค่าพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่ เลือก มอนสเตอร์ที่ได้รับผลของเอฟเฟคนี้ในช่วงเอนด์เฟสจะถูกทำลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP027

ชื่อการ์ด : ไหสุขุมที่แฝงไว้ด้วยความโลภ

ชนิดการ์ด :   เวทย์มนตร์ปกติ          ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : แสดงการ์ด 3 ใบบนสุดจากเด็คของเรา จากนั้นเลือกการ์ด ในระหว่างนั้น 1 ใบขึ้นมือเรา

ที่ เหลือให้นำกลับเข้าเด็ค  ไหสุขุมที่แฝงไว้ด้วยความโลภ สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้ง และเทิร์นที่ใช้งานการ์ดใบนี้ เราไม่สามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP028

ชื่อการ์ด : ตัดแบ่งการ์ดบนมือ

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง  ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายส่งการ์ดบนมือลงสุสาน 2 ใบ หลังจากนั้น ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายจั่วการ์ดจากเด็ค 2 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รหัสการ์ด : SD24-JP029

ชื่อการ์ด : พลังสลับ

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด : normal

ผล พิเศษ :  ผู้เล่นทั้ง 2 เลือกมอนสเตอร์บนสนามของตัวเองคนละ 1 ตัว มอนสเตอร์ที่ถูกเลือกจะถูกสลับการควบคุม มอนสเตอร์ตัวนั้นไม่สามารถทำการเปลี่ยนรูปแบบสภาพได้ในเทิร์นนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP030

ชื่อการ์ด : ความเจ็บปวดของผู้เข้มแข็ง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง      ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามของคู่ต่อสู้พลังโจมตีจะลดลงตามเลเวล x 100 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP031

ชื่อการ์ด : แบ็คไฟร์

ชนิดการ์ด :  กับดักต่อเนื่อง    ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เมื่อมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามเราถูกทำลายจากบนสนาม ทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ 500 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP032

ชื่อการ์ด : เฟลมเวลเคาท์เตอร์

ชนิดการ์ด :   กับดักเคาท์เตอร์        ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : สามารถใช้งานโดยนำมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีพลังป้องกัน 200 จุด จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว ทำให้การใช้งานของการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP033

ชื่อการ์ด : ลมระเบิดแห่งปีกวิหคเทพ

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ    ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยทิ้งการ์ดบนมือเรา 1 ใบ และเลือกการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ

นำการ์ดที่เลือกกลับขึ้นไปบนสุดของเด็คเจ้าของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP034

ชื่อการ์ด :  เขาแห่งสัตว์มายา

ชนิดการ์ด :    กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : หลังจากใช้งานการ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า หรือ เผ่านักรบสัตว์บนสนามของเรา 1 ตัว มอนสเตอร์ที่สวมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 800 จุด เมื่อมอนสเตอร์ที่ถูกสวมทำลายมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ลงสุสานสำเร็จ จั่วการ์ดจากเด็คเรา 1 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP035

ชื่อการ์ด : เชนไดนาไมท์     

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ        ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : หลังจากใช้งานการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่ และเลือกติดตั้งให้กับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามของเรา 1 ตัว ,มอนสเตอร์ที่สวมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 จุด เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยเอฟเฟคการ์ดในสภาพการ์ดสวมใส่ ทำลายการ์ดบนสนาม 1 ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP036

ชื่อการ์ด : ศาสตร์วิญญาณไฟ [คุเรไน]

ชนิดการ์ด :   กับดักปกติ   ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : สามารถใช้งานโดยรีลีสมอนสเตอร์ธาตุไฟบนสนามของเรา 1 ตัว ทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ทำการรีลีส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP037

ชื่อการ์ด : รีเกร็ต รีบอร์น    

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ        ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อมอนสเตอร์บนสนามเราถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน

อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวนั้นมาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน 1 ตัว มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญ

แบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้จะถูกทำลายในช่วงเอนด์เฟสของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP038

ชื่อการ์ด : เชนเดสทรัคชั่น

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ   ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อคู่ต่อสู้ทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 2000  แบบปกติ , อัญเชิญแบบพลิกหงาย หรืออัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ ทำลายมอนสเตอร์ชื่อเดียวกันกับมอนสเตอร์ตัวนั้น จากบนมือ ,จากในเด็คทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : SD24-JP039

ชื่อการ์ด : กงล้อทรมาน

ชนิดการ์ด :   กับดักต่อเนื่อง   ระดับการ์ด :  normal

ผล พิเศษ : สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนามมอนสเตอร์ที่เลือกจะไม่สามารถโจมตีและไม่ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสภาพได้ ทุกครั้งในช่วงสแตนด์บายเฟสของเรา ทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ 500 จุด เมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นถูกทำให้ออกจากสนาม การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย

 

 *จัดทำโดย Holy *หากต้องการนำคำแปลนี้ไปลงในเว็บไซด์อื่นหรือนำไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ รบกวนใส่ชื่อผู้จัดทำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ*

คำแปล Duelist Set ver. Dark Returner by Holy

posted on 03 Dec 2012 14:44 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Duelist Set ver. Dark Returner  by  Holy

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD01

ชื่อการ์ด : เวิร์ส เคลคิอ้อน

เลเวล :  4    ธาตุ :  มืด     เผ่า : จอมเวทย์    ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :   1600   พลังป้องกัน :   1550

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว เลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ

เวิร์ส จากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 1 ตัว เอฟเฟคในส่วนนี้ของ เวิร์ส เคลคิอ้อน สามารถสั่งใช้ได้เทิร์นละ 1

ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ หลังจากที่ได้ใช้งานเอฟเฟคนี้แล้วในเทิร์นนี้ สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเราเพียง

 1 ครั้งเท่านั้น อัญเชิญแบบปกติมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส จากบนมือเรา 1 ตัว ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน

เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในกรณีที่เราจะอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส เราสามารถลดการรีลีสมอนสเตอร์ที่จำเป็น

ในการอัญเชิญแบบแอดวานซ์ลง 1 ตัวได้

 

 

 

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD02

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส เฮริโอโทรป

เลเวล :   4   ธาตุ :  มืด      เผ่า : ศิลา  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1950   พลังป้องกัน :  650

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ปกติ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD03

ชื่อการ์ด : เวิร์ส ซับฮาค

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า :  มังกร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1850    พลังป้องกัน :  850

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนามและถูกทำลายและถูกส่งลงสุสานโดยคู่ต่อสู้ เลือกทำลาย

มอนสเตอร์ในสภาพหงายหน้าบนสนามที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษและมีเลเวลตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD04

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส ไคทอส

เลเวล :   4   ธาตุ :  มืด      เผ่า : วารี    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1750  พลังป้องกัน :  1050

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ เลือกทำลายการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD05

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส โอลันต้า

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า : อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1650   พลังป้องกัน :  1250

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :สามารถใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ เลือกทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD06   

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส แมนโดราโก้

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า : พฤกษา  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1550   พลังป้องกัน :  1450

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามของคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์มากกว่าบนสนามของเรา สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ

การ์ดใบนี้จากบนมือได้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD07

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส เฟรส

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า : วิหค   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1150    พลังป้องกัน : 1850

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : รีเวิร์ส : เลือกการ์ดหงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือเจ้าของ 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD08

ชื่อการ์ด : เวิร์ส คัสโทล

เลเวล :   4   ธาตุ :    มืด      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1750     พลังป้องกัน : 550

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติสำเร็จ เราสามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตมอนสเตอร์

ที่มีชื่อ เวิร์ส ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD09

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส โอ วิปส์

เลเวล :   4   ธาตุ :  มืด      เผ่า : อัคคี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   450   พลังป้องกัน :  2050

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : มอนสเตอร์เอฟเฟคที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้เอฟเฟคจะถูกทำให้ไร้ผลในช่วงคิดคำนวณดาเมจ

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD10

ชื่อการ์ด : เวิร์ส อาซาโตฮอส

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด   เผ่า :  สัตว์เลื้อยคลาน  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  750    พลังป้องกัน :  1950

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : รีเวิร์ส : เลือกมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษบนสนาม 1 ตัว กลับเข้าเด็คเจ้าของ

 

รหัสการ์ด DS13-JPD11

ชื่อการ์ด : เวิร์ส ธันเดอร์เบิร์ด

เลเวล :   4   ธาตุ :   มืด      เผ่า :  อัสนี  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1650    พลังป้องกัน :  1050

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อมีการใช้งานของการ์ดเวทย์มนตร์ ,กับดัก หรือ เอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟคถูกใช้งาน

สามารถนำการ์ดใบนี้บนสนามเราออกนอกเกม เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้ในเทิร์นคู่ต่อสู้  การ์ดใบนี้

จะกลับมาบนสนามดังเดิมในช่วงสแตนด์บายเฟสถัดไป และจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 จุด

เอฟเฟคของ เวิร์ส ธันเดอร์เบิร์ด สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD12

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส ซาลามันดร้า

เลเวล :   4     ธาตุ :  มืด      เผ่า : ไดโนเสาร์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1850  พลังป้องกัน :  950

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานโดยนำมอนสเตอร์จากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว พลังโจมตีของการ์ดใบนี้

จะเพิ่มขึ้น 300 จุด จนกระทั่งถึงเอนด์เฟสถัดไปของคู่ต่อสู้ เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้ 1 เทิร์นมากสุด 2 ครั้ง

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD13

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส โกเล็ม

เลเวล :   5   ธาตุ :   มืด      เผ่า : ศิลา  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2150   พลังป้องกัน :  1250

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :เทิร์นละ1 ครั้ง สามารถทำลายมอนสเตอร์ในสภาพหงายหน้าที่มีเลเวลตั้งแต่ 5 ขึ้นไป (โดยไม่นับมอนสเตอร์

ธาตุมืด) บนสนาม1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD14

ชื่อการ์ด :  เวิร์ส คอซเบเรียล

เลเวล :   6   ธาตุ :   มืด    เผ่า : เครื่องจักร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2450   พลังป้องกัน :  2050

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำให้หายจากสนามโดยคู่ต่อสู้

เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว ได้รับการควบคุมมอนสเตอร์ที่เลือกจนกระทั่งถึงเอนด์เฟส

ถัดไปของเรา

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD15

ชื่อการ์ด : เซลปีศาจอินเวิร์ส

เลเวล :   1     ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   0   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้

การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครรวมถึงไม่สามารถใช้รีลีสได้(โดยไม่นับการอัญเชิญแบบ

แอดวานซ์มอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส)

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD16

ชื่อการ์ด : อินเวิร์สหน่วยลาดตระเวน

เลเวล :   1   ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :    200      พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานและเราไม่มีการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักอยู่บนสนาม

สามารถใช้งานได้ในช่วงเริ่มต้นของเมนเฟส 1 ของเราเท่านั้นสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จาก

ในสุสานได้ ในเทิร์นที่ใช้งานเอฟเฟคนี้ เราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ได้

การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครรวมถึงไม่สามารถใช้รีลีสได้(โดยไม่นับการอัญเชิญแบบ

แอดวานซ์มอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส)

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD17

ชื่อการ์ด : อินเวิร์ส มอธ

เลเวล :   6      ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2400   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบแอดวานซ์สำเร็จ หากรีลีสมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส ในการ

อัญเชิญแบบแอดวานซ์การ์ดใบนี้ สามารถจ่ายไลฟ์พ๊อยต์ 1000 จุด ,เลือกการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้กลับ

ขึ้นมือเจ้าของได้มากสุด 2 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD18

ชื่อการ์ด : อินเวิร์ส กีราฟา

เลเวล :   7     ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2600   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญแบบแอดวานซ์โดยการรีลีสมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส เพียง 1 ตัว

และมาในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีได้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบแอดวานซ์สำเร็จ หากรีลีสมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเวิร์ส

ในการอัญเชิญแบบแอดวานซ์การ์ดใบนี้ เลือกส่งการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้ลงสุสาน 1 ใบ ,เพิ่มไลฟ์พ๊อยเรา1000 จุด

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD19

ชื่อการ์ด : อินเวิร์ส ผู้เฉียบคม

เลเวล :    4    ธาตุ :  มืด     เผ่า : มาร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1850   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนามเรา เลือกทำลายมอนสเตอร์พิธีกรรม,

มอนสเตอร์ฟิวชั่น หรือ มอนสเตอร์ซิงโคร บนสนาม 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD20

ชื่อการ์ด : ดาร์ค อาร์มด์ ดราก้อน

เลเวล :   7   ธาตุ :  มืด     เผ่า : มังกร  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2800    พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ในกรณีที่ในสุสานของ

เรามีมอนสเตอร์ธาตุมืดอยู่ 3 ตัวพอดีเท่านั้น ในช่วงเมนเฟสของเรา สามารถนำมอนสเตอร์ธาตุมืดจากในสุสานของเรา

ออกนอกเกม 1 ตัว เลือกทำลายการ์ดบนสนาม 1 ใบ

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD21

ชื่อการ์ด : นักบวชผู้อัญเชิญ ซัมม่อนพรีสต์

เลเวล :   4      ธาตุ :  มืด     เผ่า : จอมเวทย์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   800   พลังป้องกัน :  1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถทำการรีลีสได้ เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญหรืออัญเชิญแบบพลิกหงายสำเร็จ

จะเปลี่ยนเป็นสภาพป้องกัน เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถทิ้งการ์ดเวทย์มนตร์จากบนมือเรา 1 ใบ

อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เลเวล 4  จากในเด็คเรา 1 ตัว มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ

ด้วยเอฟเฟคนี้ จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนั้น

  

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD22

ชื่อการ์ด : คลิตเตอร์

เลเวล :   3   ธาตุ :   มืด     เผ่า :  มาร   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1000    พลังป้องกัน :  600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนาม นำมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1500 จากในเด็คเรา

ขึ้นมือ 1 ตัว

 

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD23

ชื่อการ์ด : การแพร่กระจายเชื้อโรคแห่งการรุกราน

ชนิดการ์ด :   เวทย์มนตร์ความเร็วสูง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  มอนสเตอร์ที่มีชื่อเวิร์ส บนสนามเราทั้งหมด ในเทิร์นนี้จะไม่รับผลการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดัก

(โดยไม่นับการ์ดใบนี้)

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD24

ชื่อการ์ด : ความน่าสะพรึงกลัวจากความมืด

ชนิดการ์ด :   เวทย์มนตร์ปกติ            ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยนำมอนสเตอร์ธาตุมืดจากในสุสานเราออกนอกเกม 2 ตัว นำมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีเลเวล 4

จากในเด็คขึ้นมือ 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD25

ชื่อการ์ด : สิ่งยั่วยวนจากความมืดมิด

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  จั่วการ์ดจากเด็คเรา 2 ใบ และจากนั้นนำมอนสเตอร์ธาตุมืดจากบนมือออกนอกเกม 1 ตัว

ในกรณีที่บนมือเราไม่มีมอนสเตอร์ธาตุมืด ส่งการ์ดบนมือเราลงสุสานทั้งหมด

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD26

ชื่อการ์ด :  ฝันร้ายหวนคืน

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ   ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : นำมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีพลังป้องกัน 0 จากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 2 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD27

ชื่อการ์ด : หลุมศพตื้น

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกมอนสเตอร์จากในสุสานของตนเองคนละ 1 ตัว จากนั้นทำการอัญเชิญแบบพิเศษ

มอนสเตอร์ที่เลือกมาในเซ็ต(สภาพคว่ำหน้าตั้งป้องกัน)

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD28

ชื่อการ์ด : ซัมม่อนเชน

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง     ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้ตั้งแต่จำนวนเชนเท่ากับ 3 หรือมากกว่า ในเทิร์นนี้เราสามารถอัญเชิญแบบปกติ

หรือทำการเซ็ตได้มากสุด 3 ครั้งในกรณีที่มีการ์ดชื่อเดียวกันถูกใช้งานในเชนเดียวกันนี้ การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้งานได้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD29

ชื่อการ์ด : หนังสือจันทรา

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนาม 1 ตัว เปลี่ยนเป็น สภาพป้องกันคว่ำหน้า

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD30

ชื่อการ์ด : แบล็ค โฮล

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ :  ทำลายมอนสเตอร์บนสนามทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD31

ชื่อการ์ด :  การติดเชื้อกลืนกินแห่งการรุกราน

ชนิดการ์ด :    กับดักต่อเนื่อง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส ที่หงายหน้าบนสนามเราหรือจากบนมือเรา กลับ

เข้าเด็ค 1 ตัว นำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส จากในเด็คขึ้นมือ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD32

ชื่อการ์ด :  การล่มสลายของการติดเชื้อกลืนกินแห่งการรุกราน

ชนิดการ์ด :    กับดักปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : นำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เวิร์ส ที่หงายหน้าบนสนามเราออกนอกเกม 1 ตัว และ

นำการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือเจ้าของ 2 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD33

ชื่อการ์ด : ดีม่อนส์ เชน

ชนิดการ์ด :  กับดักต่อเนื่อง        ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟคที่หงายหน้าบนสนาม 1 ตัว มอนสเตอร์ที่เลือกจะไม่สามารถทำการ

โจมตีได้ได้ และเอฟเฟคจะถูกทำให้ไร้ผล เมื่อมอนสเตอร์ตัวที่เลือกถูกทำลาย การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD34

ชื่อการ์ด : เงามายาแห่งความมืด

ชนิดการ์ด :  กับดักเคาท์เตอร์        ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ทำให้การใช้งานของ การ์ดเวทย์มนตร์ ,กับดัก หรือเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค ที่เล็งเป้าหมาย

มายังมอนสเตอร์ธาตุมืดบนสนาม จะถูกทำให้ไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD35

ชื่อการ์ด :  ประกายแสงในความมืด

ชนิดการ์ด :    กับดักปกติ         ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยรีลีสมอนสเตอร์ธาตุมืดที่มีพลังโจมตีตั้งแต่ 1500 ขึ้นไปบนสนามของเรา 1 ตัว

มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมาในเทิร์นนี้จะถูกทำลายทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD36

ชื่อการ์ด : การปลดปล่อยแห่งมิติมืด

ชนิดการ์ด :   กับดักต่อเนื่อง   ระดับการ์ด :  normal          

ผลพิเศษ : เลือกมอนสเตอร์ธาตุมืดที่ถูกนำออกนอกเกมของเรา 1 ตัว และอัญเชิญแบบพิเศษลงบนสนามเรา

เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำให้ออกจากสนาม ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นและนำออกนอกเกม เมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นถูก

ทำลายให้ทำลายการ์ดใบนี้

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD37

ชื่อการ์ด : การกลับมาจากต่างมิติ

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : จ่ายไลฟ์พ๊อยต์เราครึ่งหนึ่ง อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ถูกนำออกเกมของเราเท่าที่จะกระทำได้

ลงบนสนามของเรา ในช่วงเอนด์เฟสนั้น นำมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ออกนอกเกมทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD38

ชื่อการ์ด : ซัมม่อนลิมิตเตอร์

ชนิดการ์ด :    กับดักต่อเนื่อง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถอัญเชิญแบบปกติ ,อัญเชิญแบบพลิกหงาย หรือ อัญเชิญแบบพิเศษ

ใน 1 เทิร์น ผลรวมต้องไม่เกิน 2 ครั้ง

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD39

ชื่อการ์ด : เมจิกมิเรอร์ดูดแสงสว่าง

ชนิดการ์ด : กับดักต่อเนื่อง         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม เอฟเฟคของมอนสเตอร์ธาตุแสงที่ใช้งานจากบนสนาม

หรือสุสานจะถูกทำให้ไร้ผล

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD40

ชื่อการ์ด : เสียงเพรียกแห่งลีฟวิ่งเดธ

ชนิดการ์ด :  กับดักต่อเนื่อง   ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เลือกมอนสเตอร์ในสุสานของเรา 1 ตัว อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวที่เลือกในสภาพหงายหน้า

ตั้งโจมตี  เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำให้ออกจากสนามให้ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้น เมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นถูกทำลาย

ให้ทำลายการ์ดใบนี้

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD41

ชื่อการ์ด : เวิร์ส โอเปี้ยน

แรงค์ :  4    ธาตุ : มืด    เผ่า : มังกร    ระดับการ์ด : ultra rare

พลังโจมตี :   2550   พลังป้องกัน : 1650

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดเอฟเฟค

วัตถุดิบ :  มอนสเตอร์ที่มีชื่อเวิร์สเลเวล 4 x 2 ตัว

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้มีวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดอยู่ในตัว ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถ

อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีเลเวลตั้งแต่ 5 ขึ้นไปได้ นอกจากนี้เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้

งานโดยนำวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดในการ์ดใบนี้ออก 1 ตัว  นำการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดัก

ที่มีชื่อ การรุกราน จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : DS13-JPD42

ชื่อการ์ด : เวิร์ส อูโรโบรอส

แรงค์ :  4    ธาตุ : มืด    เผ่า : มังกร    ระดับการ์ด : ultra rare / secret rare

พลังโจมตี :   2750   พลังป้องกัน : 1950

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดเอฟเฟค

วัตถุดิบ :  มอนสเตอร์เลเวล 4 x 3 ตัว

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยนำวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดในการ์ดใบนี้ออก 1 ตัว 

และเลือกใช้งานเอฟเฟคดังต่อไปนี้ได้ 1 อย่าง ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนสนามจะไม่สามารถเลือกใช้งานเอฟเฟค

ที่เคยเลือกไว้ซ้ำได้  ● เลือกการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือเจ้าของ 1 ใบ  ● เลือกสุ่มการ์ดบนมือคู่ต่อสู้ส่ง

ลงสุสาน 1 ใบ   ● เลือกการ์ดในสุสานคู่ต่อสู้ออกนอกเกม  1 ใบ