คำแปล Galactic Overlord by Holy

posted on 27 Feb 2012 09:52 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Galactic Overlord  by  Holy

                                                      

รหัสการ์ด : GAOV-JP001

ชื่อการ์ด : เอเลคิเทลดราก้อน

เลเวล :   6    ธาตุ :  แสง      เผ่า : มังกร   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2500   พลังป้องกัน :   1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ปกติ

 

รหัสการ์ด : GAOV-JP002

ชื่อการ์ด : มังกรเทพอักขระสลักศักดิ์สิทธิ์

เลเวล :   8   ธาตุ :   แสง     เผ่า : มังกร    ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :  0     พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ปกติ

 

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP003

ชื่อการ์ด : โอเวอร์เลย์ โอวล์

เลเวล :   4       ธาตุ :  ลม      เผ่า : วิหค   ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :  800    พลังป้องกัน :  1600                                          

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยจ่ายไลฟ์พ๊อยต์เรา 600 จุด นำวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดบนสนามออก 1 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP004

ชื่อการ์ด : ทัคส์ไนท์

เลเวล :   4       ธาตุ :  แสง       เผ่า : นักรบ   ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี :  1700    พลังป้องกัน :  100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดบนมือเราเท่ากับ 0 ใบ และการ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน สามารถใช้งานได้เมื่อคู่ต่อสู้ประกาศโจมตีอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสาน และแบทเทิ่ลเฟสจะถูกทำให้จบลง เอฟเฟคของ ทัคส์ไนท์ สามารถใช้งานได้ 1 ครั้ง ใน 1 ดูเอล

 

 

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP005

ชื่อการ์ด : กากาก้าการ์ดเนอร์

เลเวล :   4    ธาตุ :   ดิน      เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด :  rare

พลังโจมตี :   1500   พลังป้องกัน :  2000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อคู่ต่อสู้ประกาศโจมตีไลฟ์พ๊อยต์โดยตรง สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือเราได้นอกจากนี้ เมื่อการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี สามารถทิ้งการ์ดบนมือเรา 1 ใบ การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ในครั้งนั้นๆ

 

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP006

ชื่อการ์ด : การ์ดคาร์ D

เลเวล :    2    ธาตุ  :  ดิน     เผ่า :  เครื่องจักร    ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี :  800    พลังป้องกัน :  400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้ สามารถใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ในเทิร์นที่อัญเชิญแบบปกติสำเร็จและอยู่ในช่วงเมนเฟส 1 เท่านั้น จั่วการ์ดจากเด็คเรา 2 ใบ และ ในเทิร์นของเทิร์นนี้จะข้ามมายังเอนด์เฟสในเทิร์นที่ใช้งานเอฟเฟคนี้ เราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP007

ชื่อการ์ด : โอเวอร์เลย์ อีตเตอร์

เลเวล :   2     ธาตุ :  แสง       เผ่า :  สัตว์เลื้อยคลาน  ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   300   พลังป้องกัน :   800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในช่วงเมนเฟสใช้งานโดยนำการ์ดใบนี้จากในสุสานออกนอกเกม นำวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีดบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ มาใส่ไว้ใต้มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดบนสนามเรา 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP008

ชื่อการ์ด : แฮมเมอร์ ชาร์ค

เลเวล :    4   ธาตุ  :  น้ำ     เผ่า :  มัจฉา    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1700    พลังป้องกัน :  1500

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเรา ลดเลเวลของการ์ดใบนี้ลง 1 เลเวลอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่มีเลเวลไม่เกิน 3 จากบนมือเรา 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP009

ชื่อการ์ด : แฮมเมอร์รัช บาวซ์เซอร์

เลเวล :   6     ธาตุ :  ดิน       เผ่า :  นักรบ    ระดับการ์ด :  super rare

พลังโจมตี :   2300    พลังป้องกัน : 2000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีการ์ดอยู่ และในกรณีที่บนสนามเราไม่มีการ์ดเหลืออยู่เลย  สามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้โดยไม่ต้องทำการรีลีสได้ ในกรณีที่บนสนามเราไม่มีการ์ดเวทย์มนตร์รวมถึงการ์ดกับดักหลงเหลืออยู่บนสนามในช่วงที่การ์ดใบนี้โจมตีมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ จนกระทั่งถึงช่วงจบดาเมจสเต็ปคู่ต่อสู้จะไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทย์มนตร์รวมถึงการ์ดกับดักได้

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP010

ชื่อการ์ด : เบลด บาวซ์เซอร์

เลเวล :   4     ธาตุ :  ดิน     เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   1800      พลังป้องกัน :  1400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้โจมตีในช่วงดาเมจสเต็ป ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ สามารถใช้งานโดยทิ้งการ์ดบนมือเรา 1 ใบ ในระหว่างแบทเทิ่ลเฟสนี้การ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ได้อีก 1 ครั้ง เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1ครั้ง

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP011

ชื่อการ์ด : แฟนธ่อม บาวซ์เซอร์

เลเวล :   6     ธาตุ :  มืด       เผ่า :  นักรบ  ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   2400    พลังป้องกัน :  1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบนสนาม สามารถนำการ์ดที่มีชื่อ บาวซ์เซอร์จากในเด็คเราขึ้นมือได้ 2 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP012

ชื่อการ์ด : นักสังหารผีเสื้อมายา โมลโฟ

เลเวล :   4      ธาตุ:  มืด    เผ่า:  นักรบ   ระดับการ์ด:   normal

พลังโจมตี :  1200      พลังป้องกัน :  1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ถูกเปลี่ยนรูปแบบสภาพ สามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ตัวนั้น 1 ตัวมอนสเตอร์ที่เลือกจะมีพลังโจมตีและป้องกันลดลงอย่างละ 1000 จุด เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้ง

 

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP013

ชื่อการ์ด :  นักสังหารผีเสื้อมายา อาเงฮะ

เลเวล :  4    ธาตุ:  มืด   เผ่า:  นักรบ    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1800      พลังป้องกัน :  1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อมอนสเตอร์บนสนามเราทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้จากการต่อสู้สำเร็จ (โดยไม่นับการ์ดใบนี้)ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว มอนสเตอร์ที่เลือกจะมีพลังโจมตีลดลงเท่ากับจำนวนดาเมจที่ได้รับในครั้งนั้น

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP014

ชื่อการ์ด :  มูนลิต ปาปิยอง

เลเวล :  4    ธาตุ:  แสง   เผ่า:  แมลง    ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1200      พลังป้องกัน :  1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดถูกส่งลงสุสานจากบนสนาม  สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ นักสังหารผีเสื้อมายา ที่มีเลเวลไม่เกิน 4 จากในเด็ค 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP015

ชื่อการ์ด :  เครื่องขุดเจาะหนัก ดริลจัมโบ้

เลเวล :  4    ธาตุ:  ดิน   เผ่า:  เครื่องจักร    ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :  1800      พลังป้องกัน :  100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถเพิ่มเลเวลให้กับมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรบนสนามเราทั้งหมด 1 เลเวล เมื่อการ์ดใบนี้โจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกัน ถ้าพลังโจมตีของการ์ดใบนี้มากกว่าพลังป้องกันของมอนสเตอร์ตัวนั้น ทำแบทเทิ่ลดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ตามผลต่างนั้น ในกรณีที่การ์ดใบนี้โจมตี ในช่วงจบดาเมจสเต็ปจะเปลี่ยนเป็นสภาพป้องกัน

 

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP016

ชื่อการ์ด :  รถด่วน ร็อคเก็ต แอร์โร่ว์

เลเวล :  10    ธาตุ:  ดิน   เผ่า:  เครื่องจักร    ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี : 5000      พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เมื่อบนสนามเราไม่มีการ์ดเท่านั้น ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษ เราจะไม่สามารถมีแบทเทิ่ลเฟสได้ ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม เราไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทย์มนตร์,กับดักหรือเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟคได้ รวมถึงไม่สามารถทำการเซ็ตการ์ดได้ ทุกครั้งในช่วงสแตนด์บายเฟสของผู้ควบคุมการ์ดใบนี้ส่งการ์ดบนมือทุกใบของตนเองลงสุสานหรือทำลายการ์ดใบนี้

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP017

ชื่อการ์ด : สกู๊ป ชู้ตเตอร์

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง     เผ่า : นักรบ     ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1400   พลังป้องกัน :  1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้โจมตีใส่มอนสเตอร์ในสภาพหงายหน้าบนสนาม หากพลังป้องกันของการ์ดใบนั้นมีมากกว่าพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นโดยไม่ต้องคำนวณดาเมจ

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP018

ชื่อการ์ด : มังกรสลักศักดิ์สิทธิ์ ดราก้อนนู้ต

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง     เผ่า : มังกร     ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1700     พลังป้องกัน :  900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าหมายของการ์ดเวทย์มนตร์,กับดัก ,เอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ปกติเผ่ามังกร จากบนมือ, เด็ค หรือสุสานเรา 1 ตัว โดยพลังโจมตีและป้องกันจะเปลี่ยนเป็น 0

รหัสการ์ด : GAOV -JP019

ชื่อการ์ด : มังกรสลักศักดิ์สิทธิ์ ดราก้อนเกว์

เลเวล :   4   ธาตุ :  แสง     เผ่า : มังกร     ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1800     พลังป้องกัน :  400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ลงสุสานจากการต่อสู้สำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ปกติเผ่ามังกร จากบนมือ, เด็ค หรือสุสานเรา 1 ตัวโดยพลังโจมตีและป้องกันจะเปลี่ยนเป็น 0นอกจากนี้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกรีลีส  อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ปกติที่มีชื่อ สลักศักดิ์สิทธิ์ จากบนมือ, เด็คหรือสุสานเรา 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : GAOV -JP020

ชื่อการ์ด : มังกรสลักศักดิ์สิทธิ์ อาเซ็ตดราก้อน

เลเวล :   5   ธาตุ :  แสง     เผ่า : มังกร     ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1900     พลังป้องกัน :  1200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญแบบปกติโดยไม่ต้องทำการรีลีสได้ หากอัญเชิญแบบปกติด้วยวิธีนี้พลังโจมตีตั้งต้นของการ์ดใบนี้จะกลายเป็น 1000 เทิร์นละ 1 ครั้งสามารถใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ปกติเผ่ามังกร บนสนาม 1 ตัวมอนสเตอร์ที่มีชื่อ สลักศักดิ์สิทธิ์ บนสนามทั้งหมดจะมีเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์ที่เลือกจนกระทั่งถึงจบเทิร์น นอกจากนี้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกรีลีส อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ปกติเผ่ามังกร จากบนมือ, เด็ค หรือสุสานเรา 1 ตัวโดยพลังโจมตีและป้องกันจะเ