คำแปล Extra Pack vol. 4 by Holy

posted on 23 Sep 2011 15:47 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Extra Pack  vol. 4  by  Holy

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP001

ชื่อการ์ด : XX -เซเบอร์ บอกเกอร์ไนท์

เลเวล :   4    ธาตุ :  ดิน     เผ่า : นักรบสัตว์  ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :   1900   พลังป้องกัน :   1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อX -เซเบอร์ ที่มีเลเวลไม่เกิน 4 จากบนมือได้ 1 ตัว ในกรณีที่จะใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครจะต้องทำการอัญเชิญแบบซิงโครมอนสเตอร์ที่มีชื่อ X -เซเบอร์ เท่านั้น

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP002

ชื่อการ์ด : XX -เซเบอร์ ดาร์คโซล

เลเวล :   3   ธาตุ :   ดิน     เผ่า : สัตว์ป่า  ระดับการ์ด :  ultra rare

พลังโจมตี :  100     พลังป้องกัน : 100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนามของเรา ในช่วงเอนด์เฟสนั้น สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ X -เซเบอร์ จากในเด็คเราขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP003

ชื่อการ์ด : คอร์คิเมล เทสต์เบ็ด

เลเวล :   4   ธาตุ :   ดิน       เผ่า : ศิลา     ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1800    พลังป้องกัน :  1800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่มีชื่อ คอร์คิเมล ที่หงายหน้าบนสนามจะถูกทำลายในช่วงเอนด์เฟส สามารถเปลี่ยนเป็นการทำลายการ์ดใบนี้แทนได้  เมื่อมอนสเตอร์ที่มีชื่อ คอร์คิเมล ที่หงายหน้าบนสนามถูกทำลายในช่วงเอนด์เฟสสามารถอัญเชิญแบบพิเศษ ( คอร์คิเมลโทเค่น ,เผ่าศิลา, ธาตุดิน, เลเวล 4  พลังโจมตี  1800 พลังป้องกัน 1800  )ลงบนสนามเรา 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP004

ชื่อการ์ด : สัตว์สลายหญ้า

เลเวล :   1   ธาตุ :   ดิน      เผ่า :  สัตว์ป่า   ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี :   100   พลังป้องกัน :  100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์จูนเนอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถรีลีสมอนสเตอร์เผ่าพฤกษาบนสนามของเรา 1 ตัว เลือกทำลายการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ นอกจากนี้  ในกรณีที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน เมื่อมีมอนสเตอร์เผ่าพฤกษาบนสนามถูกทำลาย สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานได้ ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้และถูกทำให้ออกจากสนามจะถูกนำออกนอกเกม

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP005

ชื่อการ์ด : แมนโบว์เร็วสูง

เลเวล :   2   ธาตุ :   น้ำ     เผ่า :  มัจฉา   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1000   พลังป้องกัน :  100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน, ส่งมอนสเตอร์เผ่ามัจฉาจากในเด็คเราลงสุสาน 1 ตัว หลังจากนั้น สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ แมนโบว์เร็วสูงจากในเด็คเรา 1 ตัวได้

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP006    

ชื่อการ์ด : พูวเมน

เลเวล :    6   ธาตุ  : ดิน   เผ่า :  นักรบสัตว์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1500    พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้โดยการนำมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์จากในสุสานเราออกนอกเกม 2 ตัว เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถทิ้งการ์ดมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์จากบนมือ 1 ตัว เพื่อเลือกใช้งานเอฟเฟคต่อไปนี้ได้ 1 อย่าง

●พลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจนกระทั่งถึงเอนด์เฟส

●ในเทิร์นนี้การ์ดใบนี้สามารถโจมตีไลฟ์พ๊อยต์ผู้เล่นโดยตรง

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP007

ชื่อการ์ด : เซเบอร์ วอลท์

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ฟิลด์     ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : มอนสเตอร์ที่มีชื่อ X -เซเบอร์ ที่หงายหน้าบนสนามจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามเลเวลของตัวมันเอง x 100 จุดและจะมีพลังป้องกันลดลงตามเลเวล  x 100 จุด

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP008

ชื่อการ์ด : โอเวอร์ คอร์ลิมิต

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มีชื่อ คอร์คิเมลบนสนามของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 จุด นอกจากนี้ เทิร์นละ 1 ครั้ง ในช่วงเมนเฟสของเราสามารถทิ้งการ์ด แกนเหล็กคอร์คิเมล จากบนมือ 1ใบ  พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มีชื่อ คอร์คิเมลบนสนามของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000 จุด จนกระทั่งถึงเอนด์เฟส

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP009

ชื่อการ์ด : พลังคลื่นแห่งความว่างเปล่า

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง   ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดบนมือเราเท่ากับ 0 ใบ พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเฟอร์นิตี้บนสนามของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างละ 400 จุด นอกจากนี้ สามารถส่งการ์ดใบนี้ในสภาพหงายหน้าบนสนาม ,ทิ้งการ์ดบนมือเราทั้งหมดลงสุสาน

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP010

ชื่อการ์ด : อินเฟอร์นิตี้ บาเรีย

ชนิดการ์ด :    กับดักเคาท์เตอร์          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อในกรณีที่การ์ดบนมือเราเท่ากับ 0 ใบ และบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีชื่ออินเฟอร์นิตี้ หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่ ,ทำให้การใช้งานของเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค , เวทย์มนตร์ หรือกับดักอย่างใดอย่างหนึ่งไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP011

ชื่อการ์ด : สแครป เดธ เดม่อน

เลเวล :   7   ธาตุ :  ดิน     เผ่า : มาร   ระดับการ์ด :  rare

พลังโจมตี :  2700    พลังป้องกัน :  1800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ซิงโคร

วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP012

ชื่อการ์ด : อมาโซเนส สเคาท์

เลเวล :   2   ธาตุ :  ดิน     เผ่า : นักรบ  ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :  500    พลังป้องกัน :  1100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ มอนสเตอร์ที่ชื่อ อมาโซเนส ที่หงายหน้าบนสนามเรา ในเทิร์นนี้จะไม่สามารถถูกเล็งเป้าด้วยเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค และไม่สามารถถูกทำลายด้วยเอฟเฟคของการ์ดเวทย์มนตร์ ,กับดักหรือมอนสเตอร์เอฟเฟคได้ เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นของคู่ต่อสู้ได้

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP013

ชื่อการ์ด : เนชวล พายแอปโป้

เลเวล :   2    ธาตุ:  ดิน     เผ่า:  พฤกษา  ระดับการ์ด: normal

พลังโจมตี :  100     พลังป้องกัน : 100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม มอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามเราจะกลายเป็นเผ่าพฤกษาในช่วงสแตนด์บายเฟสของเรา ในกรณีที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานและเราไม่มีการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักอยู่บนสนามสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานได้ เอฟเฟคนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่บนสนามของเรามีเนชวล พายแอปโป้ หงายหน้าอยู่ หรือ ในสุสานเราเรามีมอนสเตอร์เผ่าอื่นนอกเหนือจากเผ่าพฤกษาหรือเผ่าสัตว์ป่า

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP014

ชื่อการ์ด : D.D เดสทรอยเยอร์

เลเวล :   4     ธาตุ:  ดิน     เผ่า:  นักรบ   ระดับการ์ด: normal

พลังโจมตี :    1000      พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกนำออกนอกเกมจากบนสนาม, สามารถเลือกทำลายการ์ดหงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP015

ชื่อการ์ด :  ดาร์ค ซาบาคุ

เลเวล :     2      ธาตุ:  ดิน    เผ่า:  สัตว์ป่า    ระดับการ์ด:  normal

พลังโจมตี :    1100      พลังป้องกัน : 300

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :  เมื่อการ์ดใบนี้ถูกนำออกนอกเกม สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่มีเลเวลไม่เกิน 4 จากในสุสานเรา 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP016

ชื่อการ์ด : ไซโค เดวิล

เลเวล :   6     ธาตุ:  ลม     เผ่า:  ไซคิก   ระดับการ์ด :  super rare

พลังโจมตี :   2400   พลังป้องกัน : 1800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ซิงโครเอฟเฟค

วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนสเตอร์เผ่าไซคิกที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟส 1 ของเรา ทำการสุ่มเลือกการ์ดบนมือของคู่ต่อสู้ 1 ใบและทำการทายชนิดของการ์ดใบนั้น ( มอนสเตอร์ ,เวทย์มนตร์ หรือ กับดัก) ในกรณีที่ทายถูก พลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น 1000 จุด จนกระทั่งถึงเอนด์เฟสถัดไปของคู่ต่อสู้

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP017

ชื่อการ์ด : ธรรมชาติแห่งกองขยะ

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อสแครปจากในสุสานเรา 3 ตัว ให้คู่ต่อสู้ทำการเลือกจากระหว่างนั้น 1 ตัว หลังจากนั้น อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่เลือกลงบนสนามเราหรือบนสนามคู่ต่อสู้ และนำการ์ดที่ไม่ได้เลือกออกนอกเกม

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP018

ชื่อการ์ด : สมบัติลึกลับของอมาโซเนส

ชนิดการ์ด :  เวทย์มนตร์สวมใส่        ระดับการ์ด :  normal 

ผลพิเศษ : สามารถสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อมาโซเนส เท่านั้น มอนสเตอร์ที่สวมเทิร์นละ 1 ครั้ง จะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ได้ ,ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่สวมโจมตี มอนสเตอร์ที่ถูกโจมตีจะถูกทำลายในช่วงหลังคำนวณดาเมจ

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP019

ชื่อการ์ด : ศาสตร์แห่งการเกิดใหม่แห่งอมาโซเนส                

ชนิดการ์ด :   กับดักปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ทำลายมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อมาโซเนส ที่หงายหน้าบนสนามเราทั้งหมด หลังจากนั้น อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อมาโซเนส ที่มีเลเวลไม่เกิน 4 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ได้ทำลายไปด้วยเอฟเฟคนี้มาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP020

ชื่อการ์ด : สุดยอดการพุ่งชน      

ชนิดการ์ด : กับดักปกติ      ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เลือกทำลายมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่หงายหน้าบนสนามเรา 1 ตัว และ เลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัวกลับเข้าเด็ค

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP021

ชื่อการ์ด : เฮล เอมเพรส เดม่อน

เลเวล :    8     ธาตุ :   มืด    เผ่า :  มาร  ระดับการ์ด :  ultra rare

พลังโจมตี :   2900    พลังป้องกัน :  2100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่มอนสเตอร์เผ่ามารธาตุมืดบนสนาม(โดยไม่นับการ์ดใบนี้) ถูกทำลาย สามารถเปลี่ยนเป็นนำมอนสเตอร์เผ่ามารธาตุมืดจากในสุสานเราออกนอกเกม 1 ตัว แทนการทำลายได้ นอกจากนี้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายและถูกส่งลงสุสานจากบนสนาม เลือกอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่ามารธาตุมืดที่มีเลเวลตั้งแต่ 6ขึ้นไป (โดยไม่นับ เฮล เอมเพรส เดม่อน ) จากในสุสานเรา 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP022

ชื่อการ์ด : สคัล ไมสเตอร์

เลเวล :    4     ธาตุ :   มืด    เผ่า :  มาร  ระดับการ์ด :  rare

พลังโจมตี :   1700    พลังป้องกัน : 400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อคู่ต่อสู้ใช้งาน การ์ดเวทย์มนตร์ , กับดัก หรือ เอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟคจากในสุสานสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสาน , ทำให้การใช้งานนั้นไร้ผล เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นของคู่ต่อสู้ได้

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP023

ชื่อการ์ด : โดรล & ล็อคเบิร์ด

เลเวล :    1     ธาตุ :   ลม    เผ่า :  จอมเวทย์   ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   0   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่คู่ต่อสู้นำการ์ดจากเด็คขึ้นมือนอกเหนือจากดรอว์เฟส สามารถใช้งานโดยส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสาน ในเทิร์นนี้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถนำการ์ดจากเด็คขึ้นมือได้ เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นของคู่ต่อสู้ได้

 

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP024

ชื่อการ์ด : ผู้ใช้ศาสตร์หินเวทย์มนตร์ คลูด์

เลเวล :    3     ธาตุ :   แสง    เผ่า :  จอมเวทย์  ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   800    พลังป้องกัน :  1900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง ทุกครั้งที่มีการใช้งานเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค (ไม่นับการ์ดใบนี้) วางเคาท์เตอร์หินเวทย์มนตร์ที่การ์ดใบนี้ 1 เม็ด (สามารถเก็บได้สูงสุด 1 เม็ด) การ์ดใบนี้จะมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 300 จุด ต่อจำนวนเคาท์เตอร์หินเวทย์มนตร์ที่การ์ดใบนี้ นอกจากนี้ เทิร์นละ 1 ครั้งสามารถนำเคาท์เตอร์หินเวทย์มนตร์บนสนามเราออก 1 เม็ด ,เลือกการ์ดจากในสุสานคู่ต่อสู้ออกนอกเกม 1 ใบ

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP025

ชื่อการ์ด : สแครป มายด์รีดเดอร์

เลเวล :    1     ธาตุ :   ดิน    เผ่า :  เครื่องจักร   ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   0   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์จูนเนอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟส 2 ของเรา เลือกทำลายมอนสเตอร์ที่มีชื่อสแครปที่หงายหน้าบนสนามเรา 1 ตัว (โดยไม่นับ สแครป มายด์รีดเดอร์ )  อัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสาน ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ หากถูกทำให้ออกจากสนาม จะถูกนำออกนอกเกม ในกรณีที่ใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบในการซิงโคร วัตถุดิบมอนสเตอร์ตัวอื่นต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อ สแครป ทั้งหมด

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP026

ชื่อการ์ด : ผู้อัญเชิญแห่งผู้ปกป้องสุสาน

เลเวล :    3     ธาตุ :   มืด    เผ่า :  จอมเวทย์  ระดับการ์ด :  rare

พลังโจมตี :   1200    พลังป้องกัน :  1500  

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนามของเรา นำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ ผู้ปกป้องสุสานที่มีพลังป้องกันไม่เกิน 1500 จากในเด็คเราขึ้นมือ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP027

ชื่อการ์ด : ไซคิก บล็อกเกอร์

เลเวล :    4     ธาตุ :   ลม    เผ่า :  ไซคิก   ระดับการ์ด :  normal rare

พลังโจมตี :   1200    พลังป้องกัน :  300  

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง ใช้งานโดยประกาศชื่อการ์ดมา 1 ใบ จวบจนกระทั่งถึงช่วงจบเทิร์นของคู่ต่อสู้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่เพลย์การ์ดที่ประกาศได้

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP028

ชื่อการ์ด : คอร์คิเมล วอล

เลเวล :    4     ธาตุ :   ดิน    เผ่า :  ศิลา   ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   1900    พลังป้องกัน :  1200  

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ทุกครั้งในช่วงเอนด์เฟสของเทิร์นเรา ผู้ควบคุมการ์ดใบนี้เลือกส่ง แกนเหล็กคอร์คิเมล จากบนมือลงสุสาน 1 ใบหรือ แสดงมอนสเตอร์เผ่าศิลา 1 ตัวจากบนมือให้คู่ต่อสู้ดู ถ้าไม่ได้ทำการกระทำวิธีใดเลย การ์ดใบนี้จะถูกทำลายเมื่อคู่ต่อสู้ใช้งานการ์ดเวทย์มนตร์ สามารถรีลีสการ์ดใบนี้เพื่อทำให้การใช้งานของการ์ดใบนั้นไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP029

ชื่อการ์ด : ถังคาราคุริ ชินคุโร

เลเวล :    2     ธาตุ :   ดิน    เผ่า :  เครื่องจักร   ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   400    พลังป้องกัน :  400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์จูนเนอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้จะต้องทำการโจมตี  เมื่อการ์ดใบนี้ถูกเป็นเป้าหมายการโจมตีในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีบนสนาม การ์ดใบนี้จะถูกเปลี่ยนรูปแบบเป็นสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน การ์ดใบนี้เทิร์นละ 1 ครั้ง จะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP030

ชื่อการ์ด : หายนะแห่งภูต

ชนิดการ์ด :   กับดักปกติ           ระดับการ์ด :  rare

ผลพิเศษ : มอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามทั้งหมดจนกระทั่งถึงเอนด์เฟสจะมีเลเวลลดลง 2 เลเวลนอกจากนี้ สามารถนำการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานออกนอกเกม ,เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนาม 1 ตัวมอนสเตอร์ที่เลือกจนกระทั่งถึงเอนด์เฟสจะมีเลเวลลดลง 1 เลเวล เอฟเฟคนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP031

ชื่อการ์ด : โวลเท็คซ์แห่งลมหมุน

เลเวล :    5     ธาตุ :   ลม    เผ่า :  วิหค   ระดับการ์ด :  super  rare

พลังโจมตี :   2100    พลังป้องกัน :  700

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ซิงโครเอฟเฟค

วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนสเตอร์เผ่าวิหคที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าวิหคที่มีเลเวลไม่เกิน 4 จากในเด็คลงบนสนามเรา 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP032

ชื่อการ์ด : เทพขั้วดาราวานาดีส

เลเวล :   4    ธาตุ :  มืด     เผ่า : เทพ   ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :   1200   พลังป้องกัน :  400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์จูนเนอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครแทนมอนสเตอร์จูนเนอร์ที่มีชื่อ ขั้วดารา ได้,ในกรณีที่ใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบในการซิงโคร วัตถุดิบมอนสเตอร์ตัวอื่นต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อ ขั้วดาราทั้งหมด ,เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถส่งมอนสเตอร์ที่มีชื่อ ขั้วดารา จากในเด็คเราลงสุสาน 1 ตัว เลเวลของการ์ดใบนี้จนกระทั่งถึงเอนด์เฟส จะเท่ากับมอนสเตอร์ที่ทำการส่งลงสุสานไปด้วยเอฟเฟคนี้                  

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP033

ชื่อการ์ด : นักรบเดนตายของชิเอ็น

เลเวล :    4     ธาตุ :   ดิน    เผ่า :  นักรบ    ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   1600    พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ วางเคาท์เตอร์บูชิโดที่การ์ดใบนี้ 1 เม็ด (สามารถเก็บได้สูงสุด 1 เม็ด)ในกรณีที่การ์ดใบนี้มีเคาท์เตอร์บูชิโดอยู่ การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 จุด นอกจากนี้ เทิร์นละ 1 ครั้งสามารถนำเคาท์เตอร์บูชิโดออกจากการ์ดใบนี้ เติมเคาท์เตอร์บูชิโด 1 เม็ดให้กับการ์ดในสภาพหงายหน้าที่สามารถเก็บเคาท์เตอร์บูชิโดได้ 

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP034

ชื่อการ์ด : คาราคุริผู้ไร้พ่าย ฮาอิปะ

เลเวล :    4     ธาตุ :   ดิน    เผ่า :  เครื่องจักร   ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   2100    พลังป้องกัน :  1100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้จะต้องทำการโจมตี  เมื่อการ์ดใบนี้ถูกเป็นเป้าหมายการโจมตีในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตีบนสนาม การ์ดใบนี้จะถูกเปลี่ยนรูปแบบเป็นสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน ในกรณีที่การ์ดใบนี้โจมตี ในช่วงจบแบทเทิ่ลเฟสจะเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกัน

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP035

ชื่อการ์ด : สแครป เบรกเกอร์

เลเวล :    6     ธาตุ :   ดิน    เผ่า :  เครื่องจักร  ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :   2100    พลังป้องกัน :  700

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่บนสนามคู่ต่อสู้มีมอนสเตอร์ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้สำเร็จ ,เลือกทำลายมอนสเตอร์ที่มีชื่อ สแครปที่หงายหน้าบนสนามเรา 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP036

ชื่อการ์ด : คาออส ฮันเตอร์

เลเวล :   7     ธาตุ :   มืด    เผ่า :  มาร   ระดับการ์ด :  rare

พลังโจมตี :   2500    พลังป้องกัน :  1600

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อคู่ต่อสู้อัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษสำเร็จ สามารถทิ้งการ์ดบนมือเรา 1 ใบ, อัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือ ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนามคู่ต่อสู้จะไม่สามารถนำการ์ดออกนอกเกมได้

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP037

ชื่อการ์ด : Gเพิ่มจำนวน

เลเวล :    2     ธาตุ :   ดิน   เผ่า :  แมลง     ระดับการ์ด :  normal rare

พลังโจมตี :   500    พลังป้องกัน :  200

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสาน ในเทิร์นนี้ทุกครั้งที่มอนสเตอร์คู่ต่อสู้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จ เราจั่วการ์ดจากเด็คเรา 1 ใบ เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นคู่ต่อสู้ได้ เอฟเฟคของ Gเพิ่มจำนวนสามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้ง

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP038

ชื่อการ์ด : แสงสว่างขั้วดารา

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ฟิลด์   ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม มอนสเตอร์ที่มีชื่อ ขั้วดารา จะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ นอกจากนี้ เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบนสนาม มอนสเตอร์ที่มีชื่อ ขั้วดารา ที่หงายหน้าบนสนามจะถูกทำลายทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP039

ชื่อการ์ด :  สมบัติขั้วดารา เมกิงกอร์ด

ชนิดการ์ด : กับดักปกติ   ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อ เทพเจ้าสูงสุด หรือ ขั้วดารา ที่หงายหน้าบนสนาม 1 ตัว จนกระทั่งถึงเอนด์เฟส มอนสเตอร์ที่เลือกจะมีพลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากพลังตั้งต้น ในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ที่เลือกจะไม่สามารถโจมตีไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้โดยตรงได้

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP040

ชื่อการ์ด : ศาสตร์หกซามูไรวายุอัสนีบาตทะยานฟ้า

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยนำเคาท์เตอร์บูชิโดบนสนามเราออก 1 เม็ด และเลือกใช้งานเอฟเฟคต่อไปนี้ได้ 1 อย่าง

●เลือกทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว

●เลือกการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้กลับขึ้นมือเจ้าของ 1 ใบ

 

*จัดทำโดย Holy *หากต้องการนำคำแปลนี้ไปลงในเว็บไซด์อื่นหรือนำไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ รบกวนใส่ชื่อผู้จัดทำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ*
 

Comment

Comment:

Tweet

เปิดซองแล้วครับ ได้คาออส ฮันเตอร์ ด้วย ดีใจมากเลย เเต่ที่เหลือไม่ได้ค่อยได้เล่นด้วย 555 big smile

#5 By DIO (124.121.247.133) on 2011-10-07 20:47

ครับ ตราบเท่าที่ 'แสงสว่างขั้วดารา' หงายหน้าอยู่บนสนาม พวก 'ขั้วดารา' จะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ครับ

#4 By Hero on 2011-09-28 10:56

ทำไม การ์ด พวกหกซามูไร ออกมาน้อย จังครับ แล้วฟิลด์ของขั้วดารานี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ทั้งเทริน เลยไหมครับ

#3 By tor pk 27 shien (27.130.97.86) on 2011-09-25 08:36

ครับเข้าใจถูกแล้วครับ

#2 By Hero on 2011-09-24 22:30

คาออส ฮันเตอร์ นี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรีมูฟการ์ดเราออกจากเกมไม่ได้ด้วยหรือปลาวครับ

#1 By ..... (124.121.163.120) on 2011-09-24 14:22