คำแปล Extra Pack vol. 4 by Holy

posted on 23 Sep 2011 15:47 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Extra Pack  vol. 4  by  Holy

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP001

ชื่อการ์ด : XX -เซเบอร์ บอกเกอร์ไนท์

เลเวล :   4    ธาตุ :  ดิน     เผ่า : นักรบสัตว์  ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :   1900   พลังป้องกัน :   1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อX -เซเบอร์ ที่มีเลเวลไม่เกิน 4 จากบนมือได้ 1 ตัว ในกรณีที่จะใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครจะต้องทำการอัญเชิญแบบซิงโครมอนสเตอร์ที่มีชื่อ X -เซเบอร์ เท่านั้น

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP002

ชื่อการ์ด : XX -เซเบอร์ ดาร์คโซล

เลเวล :   3   ธาตุ :   ดิน     เผ่า : สัตว์ป่า  ระดับการ์ด :  ultra rare

พลังโจมตี :  100     พลังป้องกัน : 100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนามของเรา ในช่วงเอนด์เฟสนั้น สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ X -เซเบอร์ จากในเด็คเราขึ้นมือได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP003

ชื่อการ์ด : คอร์คิเมล เทสต์เบ็ด

เลเวล :   4   ธาตุ :   ดิน       เผ่า : ศิลา     ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1800    พลังป้องกัน :  1800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่มีชื่อ คอร์คิเมล ที่หงายหน้าบนสนามจะถูกทำลายในช่วงเอนด์เฟส สามารถเปลี่ยนเป็นการทำลายการ์ดใบนี้แทนได้  เมื่อมอนสเตอร์ที่มีชื่อ คอร์คิเมล ที่หงายหน้าบนสนามถูกทำลายในช่วงเอนด์เฟสสามารถอัญเชิญแบบพิเศษ ( คอร์คิเมลโทเค่น ,เผ่าศิลา, ธาตุดิน, เลเวล 4  พลังโจมตี  1800 พลังป้องกัน 1800  )ลงบนสนามเรา 1 ตัว

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP004

ชื่อการ์ด : สัตว์สลายหญ้า

เลเวล :   1   ธาตุ :   ดิน      เผ่า :  สัตว์ป่า   ระดับการ์ด : rare

พลังโจมตี :   100   พลังป้องกัน :  100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์จูนเนอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถรีลีสมอนสเตอร์เผ่าพฤกษาบนสนามของเรา 1 ตัว เลือกทำลายการ์ดบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ นอกจากนี้  ในกรณีที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน เมื่อมีมอนสเตอร์เผ่าพฤกษาบนสนามถูกทำลาย สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานได้ ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้และถูกทำให้ออกจากสนามจะถูกนำออกนอกเกม

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP005

ชื่อการ์ด : แมนโบว์เร็วสูง

เลเวล :   2   ธาตุ :   น้ำ     เผ่า :  มัจฉา   ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1000   พลังป้องกัน :  100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน, ส่งมอนสเตอร์เผ่ามัจฉาจากในเด็คเราลงสุสาน 1 ตัว หลังจากนั้น สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ แมนโบว์เร็วสูงจากในเด็คเรา 1 ตัวได้

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP006    

ชื่อการ์ด : พูวเมน

เลเวล :    6   ธาตุ  : ดิน   เผ่า :  นักรบสัตว์  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1500    พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้โดยการนำมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์จากในสุสานเราออกนอกเกม 2 ตัว เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถทิ้งการ์ดมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์จากบนมือ 1 ตัว เพื่อเลือกใช้งานเอฟเฟคต่อไปนี้ได้ 1 อย่าง

●พลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจนกระทั่งถึงเอนด์เฟส

●ในเทิร์นนี้การ์ดใบนี้สามารถโจมตีไลฟ์พ๊อยต์ผู้เล่นโดยตรง

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP007

ชื่อการ์ด : เซเบอร์ วอลท์

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ฟิลด์     ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : มอนสเตอร์ที่มีชื่อ X -เซเบอร์ ที่หงายหน้าบนสนามจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามเลเวลของตัวมันเอง x 100 จุดและจะมีพลังป้องกันลดลงตามเลเวล  x 100 จุด

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP008

ชื่อการ์ด : โอเวอร์ คอร์ลิมิต

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มีชื่อ คอร์คิเมลบนสนามของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 จุด นอกจากนี้ เทิร์นละ 1 ครั้ง ในช่วงเมนเฟสของเราสามารถทิ้งการ์ด แกนเหล็กคอร์คิเมล จากบนมือ 1ใบ  พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มีชื่อ คอร์คิเมลบนสนามของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1000 จุด จนกระทั่งถึงเอนด์เฟส

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP009

ชื่อการ์ด : พลังคลื่นแห่งความว่างเปล่า

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง   ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : ในกรณีที่การ์ดบนมือเราเท่ากับ 0 ใบ พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อินเฟอร์นิตี้บนสนามของเราทั้งหมดจะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างละ 400 จุด นอกจากนี้ สามารถส่งการ์ดใบนี้ในสภาพหงายหน้าบนสนาม ,ทิ้งการ์ดบนมือเราทั้งหมดลงสุสาน

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP010

ชื่อการ์ด : อินเฟอร์นิตี้ บาเรีย

ชนิดการ์ด :    กับดักเคาท์เตอร์          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อในกรณีที่การ์ดบนมือเราเท่ากับ 0 ใบ และบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีชื่ออินเฟอร์นิตี้ หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่ ,ทำให้การใช้งานของเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค , เวทย์มนตร์ หรือกับดักอย่างใดอย่างหนึ่งไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP011

ชื่อการ์ด : สแครป เดธ เดม่อน

เลเวล :   7   ธาตุ :  ดิน     เผ่า : มาร   ระดับการ์ด :  rare

พลังโจมตี :  2700    พลังป้องกัน :  1800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ซิงโคร

วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP012

ชื่อการ์ด : อมาโซเนส สเคาท์

เลเวล :   2   ธาตุ :  ดิน     เผ่า : นักรบ  ระดับการ์ด :  normal

พลังโจมตี :  500    พลังป้องกัน :  1100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ มอนสเตอร์ที่ชื่อ อมาโซเนส ที่หงายหน้าบนสนามเรา ในเทิร์นนี้จะไม่สามารถถูกเล็งเป้าด้วยเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค และไม่สามารถถูกทำลายด้วยเอฟเฟคของการ์ดเวทย์มนตร์ ,กับดักหรือมอนสเตอร์เอฟเฟคได้ เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นของคู่ต่อสู้ได้

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP013

ชื่อการ์ด : เนชวล พายแอปโป้

เลเวล :   2    ธาตุ:  ดิน     เผ่า:  พฤกษา  ระดับการ์ด: normal

พลังโจมตี :  100     พลังป้องกัน : 100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม มอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามเราจะกลายเป็นเผ่าพฤกษาในช่วงสแตนด์บายเฟสของเรา ในกรณีที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานและเราไม่มีการ์ดเวทย์มนตร์หรือกับดักอยู่บนสนามสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากในสุสานได้ เอฟเฟคนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่บนสนามของเรามีเนชวล พายแอปโป้ หงายหน้าอยู่ หรือ ในสุสานเราเรามีมอนสเตอร์เผ่าอื่นนอกเหนือจากเผ่าพฤกษาหรือเผ่าสัตว์ป่า

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP014

ชื่อการ์ด : D.D เดสทรอยเยอร์

เลเวล :   4     ธาตุ:  ดิน     เผ่า:  นักรบ   ระดับการ์ด: normal

พลังโจมตี :    1000      พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกนำออกนอกเกมจากบนสนาม, สามารถเลือกทำลายการ์ดหงายหน้าบนสนามคู่ต่อสู้ 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP015

ชื่อการ์ด :  ดาร์ค ซาบาคุ

เลเวล :     2      ธาตุ:  ดิน    เผ่า:  สัตว์ป่า    ระดับการ์ด:  normal

พลังโจมตี :    1100      พลังป้องกัน : 300

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ :  เมื่อการ์ดใบนี้ถูกนำออกนอกเกม สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่มีเลเวลไม่เกิน 4 จากในสุสานเรา 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP016

ชื่อการ์ด : ไซโค เดวิล

เลเวล :   6     ธาตุ:  ลม     เผ่า:  ไซคิก   ระดับการ์ด :  super rare

พลังโจมตี :   2400   พลังป้องกัน : 1800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ซิงโครเอฟเฟค

วัตถุดิบ : จูนเนอร์ + มอนสเตอร์เผ่าไซคิกที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้ในช่วงเมนเฟส 1 ของเรา ทำการสุ่มเลือกการ์ดบนมือของคู่ต่อสู้ 1 ใบและทำการทายชนิดของการ์ดใบนั้น ( มอนสเตอร์ ,เวทย์มนตร์ หรือ กับดัก) ในกรณีที่ทายถูก พลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น 1000 จุด จนกระทั่งถึงเอนด์เฟสถัดไปของคู่ต่อสู้

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP017

ชื่อการ์ด : ธรรมชาติแห่งกองขยะ

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อสแครปจากในสุสานเรา 3 ตัว ให้คู่ต่อสู้ทำการเลือกจากระหว่างนั้น 1 ตัว หลังจากนั้น อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่เลือกลงบนสนามเราหรือบนสนามคู่ต่อสู้ และนำการ์ดที่ไม่ได้เลือกออกนอกเกม

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP018

ชื่อการ์ด : สมบัติลึกลับของอมาโซเนส

ชนิดการ์ด :  เวทย์มนตร์สวมใส่        ระดับการ์ด :  normal 

ผลพิเศษ : สามารถสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อมาโซเนส เท่านั้น มอนสเตอร์ที่สวมเทิร์นละ 1 ครั้ง จะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ได้ ,ในกรณีที่มอนสเตอร์ที่สวมโจมตี มอนสเตอร์ที่ถูกโจมตีจะถูกทำลายในช่วงหลังคำนวณดาเมจ

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP019

ชื่อการ์ด : ศาสตร์แห่งการเกิดใหม่แห่งอมาโซเนส                

ชนิดการ์ด :   กับดักปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ทำลายมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อมาโซเนส ที่หงายหน้าบนสนามเราทั้งหมด หลังจากนั้น อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อ อมาโซเนส ที่มีเลเวลไม่เกิน 4 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ได้ทำลายไปด้วยเอฟเฟคนี้มาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกัน

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP020

ชื่อการ์ด : สุดยอดการพุ่งชน      

ชนิดการ์ด : กับดักปกติ      ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เลือกทำลายมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าที่หงายหน้าบนสนามเรา 1 ตัว และ เลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัวกลับเข้าเด็ค

 

 

รหัสการ์ด : EXP4-JP021

ชื่อการ์ด : เฮล เอมเพรส เดม่อน

เลเวล :    8     ธาตุ :   มืด    เผ่า :  มาร  ระดับการ์ด :  ultra rare

พลังโจมตี :   2900    พลังป้องกัน :  2100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่มอนสเตอร์เผ่ามารธาตุมืดบนสนาม(โดยไม่นับการ์ดใบนี้) ถูกทำลาย สามารถเปลี่ยนเป็