*การแข่งขันการ์ด Yugioh จะเป็นการแข่งขันแบบ Single Eliminate (แพ้คัดออก) ซึ่งผู้ที่ถูกคัดออกจะได้รับของ
รางวัลในต่ละรอบ และในการแข่งขันนนี้จะมีการเก็บ Ranking ทุกครั้ง *

edit @ 19 Sep 2011 14:05:53 by Hero

edit @ 23 Sep 2011 16:28:24 by Hero

Comment

Comment:

Tweet