*การแข่งขันการ์ด Yugioh จะเป็นการแข่งขันแบบ Single Eliminate (แพ้คัดออก) ซึ่งผู้ที่ถูกคัดออกจะได้รับของ
รางวัลในต่ละรอบ และในการแข่งขันนนี้จะมีการเก็บ Ranking ทุกครั้ง *
 

edit @ 29 Aug 2011 14:21:43 by Hero

edit @ 23 Sep 2011 16:28:33 by Hero

Comment

Comment:

Tweet