คำแปล Lost Sanctuary by Holy

posted on 20 Dec 2010 19:20 by yugiohofficialthai in Cardlist
 

คำแปล Structure Deck Lost Sanctuary  by  Holy

 

รหัสการ์ด : SD20-JP001

ชื่อการ์ด : มาสเตอร์ ไฮเพอร์เรี่ยน

เลเวล :  8    ธาตุ :  แสง     เผ่า : เทพ  ระดับการ์ด : ultra rare

พลังโจมตี :   2700   พลังป้องกัน :   2100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ ตัวแทน จากบนมือ , บนสนาม หรือในสุสานของเราออกนอกเกม 1 ตัวอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถนำมอนสเตอร์เผ่าเทพ ธาตุแสง จากในสุสานของเราออกนอกเกม 1 ตัว ทำลายการ์ดบนสนามได้ 1 ใบ ในกรณีที่บนสนามมี วิหารแห่งท้องนภา หงายหน้าอยู่เอฟเฟคนี้จะสามารถใช้งานได้มากสุด เทิร์นละ 2 ครั้ง

 

รหัสการ์ด : SD20-JP002

ชื่อการ์ด : ตัวแทนแห่งความลี้ลับ เอิร์ธ

เลเวล :   2   ธาตุ :   แสง    เผ่า : เทพ  ระดับการ์ด :  super rare

พลังโจมตี :  1000     พลังป้องกัน : 800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์จูนเนอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติสำเร็จ สามารถนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ ตัวแทน ที่ไม่ใช่ ตัวแทนแห่งความลี้ลับ เอิร์ธ จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ตัว ในกรณีที่บนสนามมี วิหารแห่งท้องนภา หงายหน้าอยู่สามารถเปลี่ยนเป็น นำ มาสเตอร์ ไฮเพอร์เรี่ยน จากในเด็คขึ้นมือแทนได้ 1 ตัว

รหัสการ์ด : SD20-JP003

ชื่อการ์ด : ตัวแทนแห่งปาฏิหาริย์ จูปิเตอร์

เลเวล :   4   ธาตุ :   แสง       เผ่า : เทพ ระดับการ์ด : super rare

พลังโจมตี :  1800    พลังป้องกัน :  1000

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถใช้งานโดยนำมอนสเตอร์ที่มีชื่อ ตัวแทน จากในสุสานของเราออกนอกเกม 1 ตัวมอนสเตอร์เผ่าเทพธาตุแสง ที่หงายหน้าบนสนามของเรา 1 ตัว จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 800 จุดจนกระทั่งจบเทิร์น นอกจากนี้ ในกรณีที่บนสนามมี วิหารแห่งท้องนภา หงายหน้าอยู่ เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถทิ้งมอนสเตอร์เผ่าเทพจากบนมือเรา 1 ตัว อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าเทพธาตุแสงที่ถูกนำออกนอกเกมของเรา 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : SD20-JP004

ชื่อการ์ด : ตัวแทนแห่งการพิพากษา แซทเทิร์น

เลเวล :   6   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2400    พลังป้องกัน :   0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่ไลฟ์พ๊อยต์ของเรามากกว่าคู่ต่อสู้ สามารถใช้งานโดยรีลีสการ์ดใบนี้ในสภาพหงายหน้าบนสนามของเรา ทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ตามส่วนต่างของไลฟ์พ๊อยต์ที่มากกว่านั้น เอฟเฟคนี้ถ้าบนสนามของเราไม่มี วิหารแห่งท้องนภา จะไม่สามารถใช้งานได้ ในเทิร์นที่ใช้งานเอฟเฟคนี้ เราจะไม่สามารถเข้าแทเทิ่ลเฟสได้

 

รหัสการ์ด : SD20-JP005

ชื่อการ์ด : ตัวแทนแห่งปัญญา เมอร์คิวรี่

เลเวล :   4   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   0   พลังป้องกัน :  1700

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในช่วงเอนด์เฟสของคู่ต่อสู้ ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนามเราและ ในกรณีที่มือของเราเป็น 0 ใบสามารถใช้งานได้ในช่วงสแตนด์บายเฟสหน้าของเรา จั่วการ์ดจากเด็คเรา 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : SD20-JP006    

ชื่อการ์ด : ตัวแทนแห่งการก่อเกิด วีนัส

เลเวล :   3   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1600   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยจ่ายไลฟ์พ๊อยต์ 500 จุด อัญเชิญแบบพิเศษ โฮลี่ ชายน์ บอล จากบนมือหรือในเด็คของเราได้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : SD20-JP007

ชื่อการ์ด : ตัวแทนแห่งพลัง มาร์ส

เลเวล :   3   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   0   พลังป้องกัน :  0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่รับผลเวทย์มนต์ ในกรณีที่ไลฟ์พ๊อยต์เรามากกว่าคู่ต่อสู้ และบนสนามเรามี วิหารแห่งท้องนภาหงายหน้าอยู่ การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้นตามส่วนต่างนั้น

 

รหัสการ์ด : SD20-JP008

ชื่อการ์ด : โฮลี่ ชายน์ บอล

เลเวล :   2   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  500      พลังป้องกัน :  500

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์ปกติ

 

รหัสการ์ด : SD20-JP009

ชื่อการ์ด : The splendid VENUS

เลเวล :   8       ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2800   พลังป้องกัน : 2400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม มอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามทุกตัวโดยไม่นับมอนสเตอร์เผ่าเทพจะมีพลังโจมตีป้องกันลดลงอย่างละ 500 จุด นอกจากนี้ การใช้งานและเอฟเฟคของเวทย์มนต์และกับดักที่เราควบคุมจะไม่สามารถถูกทำให้ไร้ผลได้

รหัสการ์ด : SD20-JP010

ชื่อการ์ด : เทพแสงสว่าง เทธิส

เลเวล :   5   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2400   พลังป้องกัน :  1800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม เมื่อเราทำการจั่วการ์ด ในกรณีที่การ์ดที่จั่วเป็นมอนสเตอร์เผ่าเทพสามารถให้คู่ต่อสู้ดู และเราสามารถจั่วการ์ดได้อีก 1 ใบ

 

รหัสการ์ด SD20-JP011

ชื่อการ์ด : วิคตอเรีย

เลเวล :   4    ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1800    พลังป้องกัน :  1500

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เทิร์นละ 1 ครั้ง สามารถเลือกอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่ามังกรจากในสุสานของคู่ต่อสู้ได้ลงบนสนามของเราได้ 1 ตัว ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม คู่ต่อสู้จะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์เผ่าเทพตัวอื่นได้

รหัสการ์ด : SD20-JP012

ชื่อการ์ด : มหาเทพ คริสเทีย

เลเวล :   8   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  2800    พลังป้องกัน :  2300

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ในกรณีที่ในสุสานของเรามีมอนสเตอร์เผ่าเทพจำนวน 4 ตัว สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้ ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญด้วยวิธีนี้สำเร็จ เลือกมอนสเตอร์เผ่าเทพจากในสุสานเรากลับขึ้นมือ 1 ใบ ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายจะไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษได้ในกรณีที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากบนสนาม ให้นำกลับไปไว้ที่บนสุดของเด็คเราแทนการนำลงสุสาน


รหัสการ์ด : SD20-JP013

ชื่อการ์ด : มาชมาล่อน

เลเวล :   3    ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  300    พลังป้องกัน :  500

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกโจมตีในสภาพคว่ำ ทำดาเมจไลฟ์พ็อยต์ 1000 จุดให้กับผู้ควบคุมมอนสเตอร์ตัวที่ทำการโจมตีในตอนคิดคำนวณดาเมจ  การ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้

รหัสการ์ด : SD20-JP014

ชื่อการ์ด : เฮคาเทริส

เลเวล :   4   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1500   พลังป้องกัน :  1100

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ใช้งานทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสาน นำ ปราสาทแห่งเทพเจ้า วาลฮาล่า จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : SD20-JP015

ชื่อการ์ด : ชายน์ แองเจิ้ล

เลเวล :   4     ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1400   พลังป้องกัน :  800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุแสงที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1500  จากในเด็คมาในสภาพหงายหน้าตั้งโจมตี 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : SD20-JP016

ชื่อการ์ด : โฮลี่ ชายน์ โซล

เลเวล :   6   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2000    พลังป้องกัน : 1800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตได้ สามารถอัญเชิญแบบพิเศษโดยนำมอนสเตอร์ธาตุแสงจากในสุสานของเราออกนอกเกม 2 ตัว ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม ในช่วงแบทเทิ่ลเฟสของคู่ต่อสู้มอนสเตอร์บนสนามของคู่ต่อสู้จะมีพลังโจมตีลดลง 300 จุด

 

รหัสการ์ด : SD20-JP017

ชื่อการ์ด : แองเจิ้ลไนท์ เปอร์เซียส

เลเวล :  5     ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1900   พลังป้องกัน : 1400

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้โจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกัน ถ้าพลังโจมตีของการ์ดใบนี้มากกว่าพลังป้องกันของมอนสเตอร์ตัวนั้น ทำแบทเทิ่ลดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้ตามผลต่างนั้น เมื่อการ์ดใบนี้ทำดาเมจไลฟ์พ๊อยต์คู่ต่อสู้จากการต่อสู้ จั่วการ์ดจากเด็คเรา 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : SD20-JP018

ชื่อการ์ด : คอลลิ่ง โนว่า

เลเวล :   4   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :  1400     พลังป้องกัน : 800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าเทพธาตุแสงที่มีพลังโจมตีไม่เกิน 1500  จากในเด็คได้ 1 ตัว  ในกรณีที่บนสนามมี วิหารแห่งท้องนภา หงายหน้าอยู่บนสนาม สามารถอัญเชิญแบบพิเศษ  แองเจิ้ลไนท์ เปอร์เซียส 1 ตัว แทนได้

 

รหัสการ์ด : SD20-JP019

ชื่อการ์ด : ทูตแห่งท้องนภา เซลาดิอัส

เลเวล :  4     ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   2100     พลังป้องกัน : 800

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสาน นำ วิหารแห่งท้องนภา จากในเด็คขึ้นมือได้ 1 ใบในกรณีที่บนสนามไม่มี วิหารแห่งท้องนภา หงายหน้าอยู่ การ์ดใบนี้จะถูกทำลาย

 

 

รหัสการ์ด : SD20-JP020

ชื่อการ์ด : ออนเนสต์

เลเวล :   4   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   1100   พลังป้องกัน :  1900

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค  

ผลพิเศษ : ในช่วงเมนเฟสของเรา สามารถนำการ์ดใบนี้ในสภาพหงายหน้าขึ้นมือได้ นอกจากนี้ เมื่อมีมอนสเตอร์ธาตุแสงที่หงายหน้าบนสนามของเราทำการต่อสู้ในช่วงดาเมจสเต็ป สามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสานพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ที่ทำการต่อสู้ด้วย จนกระทั่งถึงจบเทิร์น

 

รหัสการ์ด : SD20-JP021

ชื่อการ์ด : ฮาเนะวาตะ

เลเวล :   1   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   200   พลังป้องกัน :  300

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์จูนเนอร์เอฟเฟค  

ผลพิเศษ : ใช้งานโดยทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือ ในเทิร์นนี้ดาเมจจากเอฟเฟคการ์ดที่เราได้รับจะกลายเป็น 0     เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นคู่ต่อสู้ได้

  

รหัสการ์ด : SD20-JP022

ชื่อการ์ด : แสงศักดิ์สิทธิ์

เลเวล :   1   ธาตุ :   แสง      เผ่า :  เทพ  ระดับการ์ด : normal

พลังโจมตี :   0   พลังป้องกัน :   0

ชนิดการ์ด : มอนสเตอร์เอฟเฟค  

ผลพิเศษ : การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้จากมอนสเตอร์ธาตุมืด ดาเมจจากการต่อสู้ที่เราจะได้จากการต่อสู้นั้นจะกลายเป็น 0 ตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนาม มอนสเตอร์ธาตุมืดจะไม่สามารถประกาศโจมตีได้ และผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญ หรือ อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ธาตุมืดได้

 

รหัสการ์ด : SD20-JP023

ชื่อการ์ด : สมบัติแห่งท้องนภา

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : นำมอนสเตอร์เผ่าเทพ ธาตุแสง จากบนมือออกนอกเกม 1 ตัว และ จั่วการ์ดจากเด็คเรา 2 ใบ ในเทิร์นที่ใช้งานการ์ดใบนี้ มอนสเตอร์ของเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ และไม่สามารถเข้าแบทเทิ่ลเฟสได้

รหัสการ์ด : SD20-JP024

ชื่อการ์ด :  ปราสาทแห่งเทพเจ้า วาลฮาล่า

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์เหลืออยู่บนสนาม เราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าเทพจากบนมือของเราได้ 1 ตัว เอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้เทิร์นละ 1 ครั้ง

 

รหัสการ์ด : SD20-JP025

ชื่อการ์ด : เทร่า ฟอร์มมิ่ง

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ     ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  เลือกการ์ดเวทย์มนต์ฟีลด์ จากในเด็คของเราขึ้นมือ 1 ใบ

 

รหัสการ์ด : SD20-JP026

ชื่อการ์ด :  ทุบพสุธา

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ปกติ   ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ทำลายมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันมากที่สุดที่หงายหน้าอยู่บนสนามคู่ต่อสู้ 1 ตัว

 

รหัสการ์ด : SD20-JP027

ชื่อการ์ด : วิหารแห่งท้องนภา

ชนิดการ์ด : เวทย์มนต์ฟีลด์      ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ :  ดาเมจจากการต่อสู้ที่ผู้ควบคุมมอนสเตอร์เผ่าเทพจะได้รับจะกลายเป็น 0

 

รหัสการ์ด : SD20-JP028

ชื่อการ์ด : แสงอวตาร

ชนิดการ์ด : เวทย์มนต์ความเร็วสูง    ระดับการ์ด : normal

ผลพิเศษ : อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าเทพ 1 ตัวจากบนมือเรา มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟคนี้พลังโจมตีจะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง และจะถูกทำลายในตอนจบเทิร์นนั้น

 

รหัสการ์ด : SD20-JP029

ชื่อการ์ด : การฝังศพจากต่างมิติ

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ความเร็วสูง    ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : นำมอนสเตอร์ที่ถูกนำออกนอกเกมกลับมาที่สุสานเจ้าของได้มากสุด 3 ตัว

 

รหัสการ์ด : SD20-JP030

ชื่อการ์ด : สุสานแห่งกษัตริย์ผู้ล่วงลับ

ชนิดการ์ด :   เวทย์มนต์ฟีลด์         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย สามารถจ่ายไลฟ์พ๊อยต์ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ต้องใช้ในการรีลีสในการอัญเชิญแบบแอดวานซ์  x 1000  แล้วอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตโดยไม่ต้องทำการรีลีส

รหัสการ์ด : SD20-JP031

ชื่อการ์ด : ความสามัคคีของเผ่าเดียวกัน

ชนิดการ์ด : เวทย์มนตร์ต่อเนื่อง    ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ในกรณีที่ในสุสานของเรามีมอนสเตอร์เพียงเผ่าเดียวในสุสาน (จะนับเพียงเผ่าพันธุ์ตั้งต้นเท่านั้น)มอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามของเราจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 800 จุด

 

รหัสการ์ด : SD20-JP032

ชื่อการ์ด : น้ำพุแห่งท้องนภา

ชนิดการ์ด :   เวทย์มนต์ต่อเนื่อง        ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เมื่อมอนสเตอร์ธาตุแสงถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสานของเรา สามารถนำมอนสเตอร์ตัวนั้นออกนอกเกม 1 ตัว เราได้รับไลฟ์พ๊อยต์ตามจำนวนพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้น

 

 

รหัสการ์ด : SD20-JP033

ชื่อการ์ด : ทัณฑ์พระเจ้า

ชนิดการ์ด :  กับดักเคาท์เตอร์         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้ในกรณีที่บนสนามมี วิหารแห่งท้องนภา หงายหน้าอยู่บนสนาม  ทำให้การใช้งานของเอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟค, เวทย์มนต์ หรือ กับดัก อย่างใดอย่างหนึ่งไร้ผลและทำลายทิ้ง

 

รหัสการ์ด : SD20-JP034

ชื่อการ์ด : การกลับมาจากต่างมิติ

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ         ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : จ่ายไลฟ์พ๊อยต์เราครึ่งหนึ่ง อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ถูกนำออกเกมของเราเท่าที่จะกระทำได้ลงบนสนามของเรา ในช่วงเอนด์เฟสนั้น นำมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้ออกนอกเกมทั้งหมด

 

รหัสการ์ด : SD20-JP035

ชื่อการ์ด : คลื่นพิฆาตสวดศพ

ชนิดการ์ด :   กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : สามารถใช้งานได้เมื่อ มีมอนสเตอร์ถูกอัญเชิญ,อัญเชิญแบบพลิกหงาย หรืออัญเชิญแบบพิเศษ      ทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนาม

 

รหัสการ์ด : SD20-JP036

ชื่อการ์ด : การชุมนุมแห่งแสง

ชนิดการ์ด :  กับดักปกติ          ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : ทิ้งการ์ดบนมือของเราลงสุสานทั้งหมด นำมอนสเตอร์ธาตุแสงในสุสานเราขึ้นมือตามจำนวนการ์ดที่ได้ทิ้งนั้น

รหัสการ์ด : SD20-JP037

ชื่อการ์ด : การจุติแห่งปาฏิหาริย์

ชนิดการ์ด :   กับดักต่อเนื่อง   ระดับการ์ด :  normal

ผลพิเศษ : เลือกอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่าเทพของเราที่ถูกนำออกนอกเกม 1 ตัว เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำให้หายออกจากสนาม ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้น เมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นถูกทำลายให้ทำลายการ์ดใบนี้

รหัสการ์ด : SD20-JP038

ชื่อการ์ด : การพิพากษาแห่งพระเจ้า

ชนิดการ์ด : กับดักเคาท์เตอร์     ระดับการ์ด :   normal

ผลพิเศษ :  จ่ายไลฟ์พ๊อยต์ครึ่งหนึ่ง ทำให้การใช้งานของการ์ดเวทย์มนต์ , กับดัก หรือการอัญเชิญ ,อัญเชิญแบบพลิกหงาย หรืออัญเชิญแบบพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่งไร้ผล และทำลายการ์ดใบนั้นทิ้ง

 

 

*หากต้องการนำคำแปลนี้ไปลงในเว็บไซด์อื่นหรือนำไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ รบกวนใส่ชื่อผู้จัดทำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ*
 

edit @ 20 Dec 2010 20:12:38 by Hero

edit @ 13 Jan 2011 10:31:47 by Hero

Comment

Comment:

Tweet

ผมกำลังใช้เด็คนี้อยู่ครับ

#22 By payothon (110.171.74.233) on 2013-07-24 17:58

น่าสนน่าสน

#21 By dak_nako on 2013-07-12 23:05

deck ไร อ่ะembarrassed

#20 By pat (103.7.57.18|192.168.1.105, 58.9.83.206) on 2013-01-22 20:03

น่าใส่จัสตินออฟไล(เอฟเฟค:หากบนสนามมีมอนเผ่าเทพระดับ1ดาวจะโดดมอนเผ่าเทพกี่ดาวก็ได้surprised smile )

#19 By Tsunade (103.7.57.18|124.121.161.20) on 2012-10-08 13:05

ตอนนี้แบนเกือบหมดละ

#18 By um (58.8.225.228) on 2012-04-04 13:58

ผมว่าเล่นหกซามูไรยุก็เทพเเล้ววิหารเทพหรือเรียกว่านางฟ้าไดโควฉะนี้ เทพก่าอีก <ผมเล่นกันตามกฏ 80ใบหุๆ>Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
เด็คนี้ผมว่าท่าใส่ตัวแอทเยอะๆ กับดูอัล ซัมมอน ลงไป เด็คไหนก็แพ้คราบ

#16 By oat (210.246.85.216) on 2011-11-23 13:13

วิหารแห่งท้องนภา เก่งเกิน แอนทีคเกียร์ ของผม ทำดาเมจไม่ได้เลย

#15 By oat (210.246.85.216) on 2011-11-23 13:11

ปลิ้นแล้วมันใหญ่ไป

#14 By tawan (183.88.92.163) on 2011-11-14 14:10

ทำไมแปลไม่ครบอะครับ ขาด2ใบ

#13 By question (118.172.68.116) on 2011-09-30 12:29

สุดยอดครับ ผมี2กล่องแล้วbig smile

#10 By boss (182.53.62.220) on 2011-07-26 18:26

ผมก็ชอบ

#9 By mek (58.9.200.185) on 2011-05-26 21:18

ผมว่าเด็คมันชนะซามูไรง่ายๆ เลยละขันน้ำ ปืนฉีดน้ำ question

#8 By hyperion (183.89.186.241) on 2011-04-13 20:15

ใช้ได้เลย

#7 By Aobkung (125.24.0.26) on 2011-03-31 19:31

ขอรับไปนะครับbig smile

#6 By tokimemo on 2011-03-10 13:56

goddddddddddddconfused smile

#5 By thanarut (110.164.189.85) on 2011-02-23 13:25

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

#4 By thanakorn (110.164.189.85) on 2011-02-23 13:24

ก็โอนะquestion

#3 By ธนากร (110.164.189.85) on 2011-02-23 13:23

สุดยอดมากbig smile

#2 By เฉลิมศักดิ์ (110.164.189.85) on 2011-02-23 13:22

#1 By ท้า (119.42.94.209) on 2011-01-17 11:42